มมส เตรียมปรับปรุงก่อสร้างถนนสาย มมส – ดอนยม เริ่มสัญญา 9 กรกฎาคมนี้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมพร้อมดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างถนนสายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม – ดอนยม ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร กว้าง 17 เมตร รวมเกาะกลาง 1 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง มีจุดเริ่มต้นโครงการที่แยกด้านหลังอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจุดสิ้นสุดโครงการที่แยกหน้าป้าย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะทาง 1,920 เมตร งบประมาณที่ใช้ดำเนินการก่อสร้าง เป็นงบรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 33,430,501 บาท

 

สำหรับการปรับปรุงก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เพื่อให้การจราจรมีความคล่องตัว สามารถแก้ไขระบบระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ลดการเกิดอุบัติเหตุ และสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในการสัญจรของนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ จะเข้าดำเนินงาน ตามสัญญาจ้าง เลขที่ จ9/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 วันเริ่มสัญญา 9 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 5 มีนาคม 2564 (240 วัน)

 

ภาพ/ข่าว : จิรศักดิ์ วงพรมบุตร ,มมส

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.