Home Breaking News มหาสารคาม ปิดศูนย์อุบัติเหตุปี 63 ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่

มหาสารคาม ปิดศูนย์อุบัติเหตุปี 63 ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่

มหาสารคาม ปิดศูนย์อุบัติเหตุปี 63 ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่

มหาสารคามปิดศูนย์อุบัติเหตุปี 63 ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่พบอุบัติเหตุ 36 ครั้งบาดเจ็บ 40 รายเสียชีวิต 4 ราย ชื่นชมผู้ปฏิบัติงานเข้มแข็งลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บลดลงจากปีที่แล้ว


วันที่ 03-12-63 ที่ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามเกียรติศักดิ์จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมปิดศูนย์พร้อมรับฟัง รายงานอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วง 7 วันอันตรายพร้อมด้วยนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและคณะทำงานมาตรการด้านการติดตามประเมินผลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมประชุมโดยข้อมูลสะสมอุบัติเหตุรวม 7 วันระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 มีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดขึ้น 36 ครั้งบาดเจ็บ 40 รายเพศชาย 28 รายและเพศหญิง 12 รายเสียชีวิต 4 รายเพศชาย 3 รายและเพศหญิง 1 รายโดยรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดสาเหตุจากขับ รถเร็วเกินกำหนดและตัดหน้ากระชั้นชิด

นายเกียรติศักดิ์จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่าในช่วง 7 วันอันตรายที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณคณะทำงานมาตรการด้านการติดตามประเมินผลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่เสียสละเวลาปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงจากปีที่แล้วถึง 2 ราย ซึ่งในช่วงเทศกาลต่อไปคือการรักษาสถิติไว้ถือว่าทำได้ดีกว่าปีที่แล้วที่ทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติงานและทำงานอยู่อย่างเข้มแข็งขึ้นกว่าทุกปีและรักษาระดับมาตรฐานให้ดีขึ้นเพื่อลดปริมาณผู้เสียชีวิตให้น้อยลงต่อไป

ภาณุวัชร ข่าว/อนิรุธ ภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.