สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นบปนม แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่ งานผังแม่บท กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ โดยการมอบให้งานผังแม่บท กองอาคารสถานที่ ออกแบบบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และใช้ประโยชน์กับพื้นที่สูงสุด

ในวันนี้ กองอาคารสถานที่ ได้ออกแบบวางผังแม่บทของพื้นที่ดังกล่าว ประมาณ 15 ไร่ เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่สำรวจของงานผังแม่บท กองอาคารสถานที่ พร้อมด้วย สถาบันวิจัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคามและศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อจะปรับภูมิทัศน์ตรงนี้ ให้เป็นพื้นที่แหล่งศึกษาด้านธรรมชาติ เกี่ยวกับพันธุ์ไม้และความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ และการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ตลอดจนการให้ความรู้ประวัติของซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดค้นได้โดยนักบรรพชีวินวิทยา จากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยการศึกษาถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของสวนสาธารณะ เป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ การออกแบบผังแม่บทจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงโซนใช้สอยต่างๆ อาทิ ทางเดิน สะพานแขวน บ่อน้ำ จุดชมวิว ศาลาสบายใจ การให้ความรู้ประวัติของซากดึกดำบรรพ์ และโซนสะสมพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น พันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้สวยงาม พันธุ์ไม้เดิมที่มีอยู่แล้ว พร้อมทั้งมีพื้นที่กักเก็บน้ำอีกด้วย

สำหรับสวน MSU Park ในอนาคต จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ สถานที่พักผ่อน ออกกำลังกายของนิสิต บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการสำรวจเพื่อจะผลิตแบบและดำเนินการตามขั้นต่อไป

ภาพ/ข่าว : จิรศักดิ์ วงพรมบุตร อภิราม ทามแก้ว


อ่านข่าวอื่นๆได้ที่นี่

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.