Home Breaking News เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

วันที่ 3 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรที่มีฐานะยากจน คนชรา คนพิการ ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอชื่นชม และอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมมอบ ทั้งนี้ มีราษฎรที่มี ฐานะยากจน คนชรา คนพิการ ที่ด้อยโอกาสมารับมอบผ้าห่มกันหนาว จากอำเภอชื่นชม จำนวน 100 คน และอำเภอเชียงยืน จำนวน 100 คน รวมจำนวนผ้าห่มกันหนาวที่มอบในวันนี้ จำนวน 200 ผืน

นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านเพื่อบรรเทาภัยหนาว เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านในจังหวัดที่ประสบภัยหนาวผลิตผ้าห่มหรือเสื้อกันหนาวจำหน่ายให้แก่ สภากาชาดไทยโดยคัดเลือก และประสานความร่วมมือจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด มาอย่างต่อเนื่องนอกจากเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านแล้ว ยังส่งผลให้ผู้ประสบภัยหนาวได้รับผ้าห่มอย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมอาชีพผลิตผ้าห่มหรือเสื้อกันหนาวให้แก่กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และเพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดมีศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวได้อย่างรวดเร็ว เป็นการบรรเทาทุกข์ภัยหนาวในเบื้องต้นให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

วิศิษฎ์ เย้นศิริ/ข่าว อนิรุธ จอมคำสิงห์/ภาพ ส.ปชส.มหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.