Home Breaking News หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ระดมเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำแล้ง

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ระดมเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำแล้ง

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ระดมเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำแล้ง

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ระดมเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำแล้งตั้งเป้า 524 บ่อ มากที่สุดที่มหาสารคาม พบแล้งรุนแรงกว่าทุกปี เฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานสามารถขุดบ่อบาดาลได้มากกว่า 20 บ่อจากจำนวนทั้งหมด 130 บ่อ โดยมากที่สุดอยู่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 7 อำเภอ 85 บ่อ

วันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ บ้านภูดิน ต.โคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พลเอกพีระพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในการส่งมอบบ่อบาดาลให้แก่ชาวชุมชนบ้านภูดิน ต.โคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลทั่วประเทศ 524 บ่อ โดยขณะนี้ได้กระจายขุดบ่อบาดาลให้ชาวบ้านไปแล้ว 20 บ่อ ในภาคอีสาน ในจำนวนนี้อยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ 2 บ่อ และคาดว่าจะดำเนินการขุดบ่อให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 120 วัน

ซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยระดมกำลังเข้าสำรวจพื้นที่เตรียมทำการขุดเจาะแล้วซึ่งระดับความลึกที่ 50 เมตรขึ้นไปจะใช้เวลาขุดเจาะแค่หนึ่งวันถึงสองวัน หากอยู่ที่ระดับความลึก 120 เมตร ซึ่งจะใช้เวลาขุดเจาะประมาณ 3-4 วัน โดยจังหวัดมหาสารคามได้ 85 บ่อ ทั้งหมด 7 อำเภอ จาก 13 อำเภอทั้งจังหวัด ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ่อแรก ที่บ้านภูดิน ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน บ้านภูดิน จำนวน 170 ครัวเรือน 784 คน ปริมาณน้ำที่สูบขึ้นมาได้ 5000 ลิตรต่อชั่วโมง ถ้า 8 ชั่วโมงต่อวันจะได้ปริมาณน้ำถึง 40,000 ลิตร และคาดว่าจะช่วยเหลือให้ชาวบ้านในพื้นที่ มีน้ำ ใช้ตลอดห้วงฤดูแล้งนี้

วิศิษฎ์ เย็นศิริ/ข่าว ส.ปชส.มหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.