Home ค่าแรง

ป้ายกำกับ: ค่าแรง

เรื่อง
ค่าแรงปรับขึ้น หนุนก่อสร้างหันใช้คอนกรีตมวลเบา ลดต้นทุนและแรงงาน
เรื่อง
ลูกจ้างฟังทางนี้! กระทรวงแรงงานชวนวัดมาตรฐานฝีมือ รับค่าจ้างสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำทั่วไป
เรื่อง
“คุณชายเต่า” เผย ‘ค่าแรง 400 บ.’ ไม่ยาก แต่ถ้ารีบขึ้น แล้วเงินเฟ้อ จะทำอย่างไร?
เรื่อง
ใจป้ำ! ลดภาษีมนุษย์เงินเดือน ครม.ใหม่ทุ่มแสนล้าน อัดฉีดเศรษฐกิจ