มหาสารคามแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจร ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม “มหาสารคามแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจร ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563”

จ.มหาสารคาม มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่ออยู่อาศัย และที่ดินทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

อ่านเพิ่มเติม “จ.มหาสารคาม มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่ออยู่อาศัย และที่ดินทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

มหาสารคาม เตรียมส่ง “ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ “ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเยียวยา 5,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม “มหาสารคาม เตรียมส่ง “ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ “ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเยียวยา 5,000 บาท”

มหาสารคาม ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 กักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค

อ่านเพิ่มเติม “มหาสารคาม ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 กักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค”