ข่าวดี! ทำใบขับขี่ 130 แห่ง ทั่วประเทศโดยไม่ไปถึงขนส่ง

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังต้องการใบขับขี่ เมื่อทางกรมขนส่งทางบกได้มีการเพิ่มทางเลือกให้สำหรับผู้ที่ขอรับใบอนุญาตใบขับขี่หรือผู้ที่ขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สามารถเข้ารับการอบรมได้ที่สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้โดยจะต้องเป็นสถานที่ที่มีการทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบกโดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมกับสำนักงานขนส่งเพียงอย่างเดียวโดยปัจจุบันนี้มีทั้งหมดแล้วประมาณ 130 แห่งทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม “ข่าวดี! ทำใบขับขี่ 130 แห่ง ทั่วประเทศโดยไม่ไปถึงขนส่ง”

ขนส่งทางบกยืนยัน ! ใบขับขี่อัจฉริยะน่าเชื่อถือ-ปลอดภัย ตำรวจแนะพกคู่ใหม่-เก่า

กรมการขนส่งทางบก ยืนยันใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังต้องใช้ควบคู่กับใบอนุญาตขับรถตัวจริง พร้อมเตรียมหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม “ขนส่งทางบกยืนยัน ! ใบขับขี่อัจฉริยะน่าเชื่อถือ-ปลอดภัย ตำรวจแนะพกคู่ใหม่-เก่า”