จ.มหาสารคาม จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เปิดศูนย์ 7 วันอันตรายรับปีใหม่ 63

จ.มหาสารคาม จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และเปิดศู […]

มหาสารคาม เตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 18/11/62 ที่ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสาร […]