มหาสารคาม บวงสรวงกู่สันตรัตน์ ก่อนเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน

จ.มหาสารคาม บวงสรวงกู่สันตรัตน์ เพื่อขอขมาดวงวิญญาณบรรพชนของนครจำปาศรี ก่อนเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน

อ่านเพิ่มเติม “มหาสารคาม บวงสรวงกู่สันตรัตน์ ก่อนเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน”

จ.มหาสารคาม จัดแถลงข่าว “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน” ประจำปี 2562

วันที่8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณลานหน้าพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม ร่วมแถลงข่าว “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน” ประจำปี 2562 จัดขึ้นภายใต้โครงการเปิดบ้านมหาสารคาม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กำลังขยายตัวของจังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงาม และเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวของจังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น เพิ่ม GDP จากภาคการท่องเที่ยวให้เศรษฐกิจในจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม “จ.มหาสารคาม จัดแถลงข่าว “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน” ประจำปี 2562”

คณะส่วนล่วงหน้าสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรี

วันที่24/1/62 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะส่วนล่วงหน้าสำนักนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับการลงพื้นที่ของ ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่ามีกำหนดเดินทางตรวจราชการที่ ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ในวันที่ 6 ก.พ. 62

อ่านเพิ่มเติม “คณะส่วนล่วงหน้าสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรี”

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ทำหนังสั้นหนุนการท่องเที่ยว

มหาสารคาม

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์” ประกอบด้วย จ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์ คือ แผนการตลาดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง ต้องการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่ม เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มให้ได้มากที่สุด เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวไหลเวียนไปยังจังหวัดข้างเคียง ภายในกลุ่มจังหวัด เป็นการเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว เกิดการหมุนเวียน ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวใหญ่

อ่านเพิ่มเติม “กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ทำหนังสั้นหนุนการท่องเที่ยว”