Home ราชกิจจานุเบกษา

ป้ายกำกับ: ราชกิจจานุเบกษา

เรื่อง
ห้ามเด็ดขาด!! ข่มขืนคู่สมรสตัวเอง มีโทษสูงสุดถึงจำคุก 20 ปี ปรับ 4 แสนบาท 
เรื่อง
ราชกิจจานุเบกษา เผยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คงภาษี VAT อัตราเดิม อีก 1 ปี จนถึง 30 ก.ย. 2561 ก่อนจะเริ่มอัตราใหม่ เป็น 9%