เคาะแล้ว! ค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้น 5-6 บาททั่วประเทศ

บอร์ดค่าจ้าง เคาะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ขึ้น 6 บาท 9 จังหวัด และขึ้น 5 บาททั่วประเทศ เตรียมยื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 มกราคม 63

อ่านเพิ่มเติม “เคาะแล้ว! ค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้น 5-6 บาททั่วประเทศ”

ลุ้นวันนี้! ‘บอร์ดค่าจ้าง’ ถกปรับตัวเลขอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ลั่นต้องเท่ากันทั่วประเทศ

วันที่ 19 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี ที่ล่าช้ามาเป็นเวลาหลายเดือน และลูกจ้างทั่วประเทศต่างรอคอยด้วยความหวัง ว่า คณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ชุดที่ 20 ที่มีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน จะมีการประชุมในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงแรงงาน และตั้งเป้าจะให้ได้ข้อสรุปเพื่อประกาศเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกจ้างทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม “ลุ้นวันนี้! ‘บอร์ดค่าจ้าง’ ถกปรับตัวเลขอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ลั่นต้องเท่ากันทั่วประเทศ”

โรงพยาบาลชื่นชม เปิดรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลชื่นชม เปิดรับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม “โรงพยาบาลชื่นชม เปิดรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง”

ลูกจ้างเฮ!! กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิ์-สวัสดิการให้ลูกจ้างทั่วประเทศ

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติเดิม ซึ่งระบุว่า มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ เพื่อยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะทำให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความมั่นคงในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะเป็นประโยชน์แก่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม “ลูกจ้างเฮ!! กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิ์-สวัสดิการให้ลูกจ้างทั่วประเทศ”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เปิดรับสมัครลูกจ้าง เงินเดือน 15,000 บาท

หางานจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ประกาศจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม “สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เปิดรับสมัครลูกจ้าง เงินเดือน 15,000 บาท”

ลูกจ้างมีเฮ! จ่อได้สิทธิประโยชน์ “เงินชดเชย-ลากิจจำเป็น-ลาคลอดเพิ่ม”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงานร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. …. กล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ฉบับใหม่แก้ไขจากฉบับพ.ศ.2541 ว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา  ว่า

อ่านเพิ่มเติม “ลูกจ้างมีเฮ! จ่อได้สิทธิประโยชน์ “เงินชดเชย-ลากิจจำเป็น-ลาคลอดเพิ่ม””

ทนายยัน หักเงินเดือน ลูกจ้างมาสายผิดกฎหมาย มีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 1 แสน

หักเงินเดือน – ทนายเผย นายจ้างหักเงินพนักงานที่มีสาย ถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 1 แสนบาท โดยลูกจ้างสามารถร้องเรียนได้ที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม “ทนายยัน หักเงินเดือน ลูกจ้างมาสายผิดกฎหมาย มีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 1 แสน”

ประกาศ สำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ สำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ด้วยสำนักงานเขตคลองเตย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานสังกัดงานเขตคลองเตย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 14 แห่งข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง พ.ศ.2535 และได้รับมอบอำนาจจากปลัดกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 2233/2554 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554 จึงประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ดังนี้

 

 

 

 

 

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองเตย ระหว่างวันที่ 3 – 21 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ระว่างช่วงเวลา 08.00 – 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศรับสมัครงานเขตคลองเตย

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 18 อัตรา (อัตราเงินเดือน 15000 บาท)

ประกาศจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 4/2560)

เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งงาน ดังนี้

1.ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

2. ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 12 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการรับสมัครสอบงาน
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://fpo.job.thai.com/

รายละเอียดขั้นตอนการรับสมัคร  http://bit.ly/2rIiPKY