ป้ายกำกับ: วันสำคัญทางพุทธศาสนา

ประวัติวันอาสาฬหบูชา ที่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุก ๆ ปี