ป้ายกำกับ: วันอาสาฬหบูชา

ประวัติวันอาสาฬหบูชา ที่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุก ๆ ปี