ป้ายกำกับ: สภาพอากาศวัน

เหนือ อีสาน ตอนเช้าอากาศเย็น หมอกปกคลุม ภาคใต้มีฝนร้อยละ 70