ประเพณีสรงน้ำ “กู่มหาธาตุ ” ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ประเพณีสรงน้ำ “กู่” เทวสถานสมัยขอม เป็นประเพณีที่พี่น้องชาวอีสาน ที่มีกู่สมัยขอมตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้าน ร่วมจัดงานประเพณี สรงน้ำกู่ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 สืบต่อกันมาทุกปี ตราบจนปัจจุบัน ดังเช่น เมื่อวันที่ 18-19 เม.ย.2562

อ่านเพิ่มเติม “ประเพณีสรงน้ำ “กู่มหาธาตุ ” ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม”

จ.มหาสารคาม จัดแถลงข่าว “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน” ประจำปี 2562

วันที่8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณลานหน้าพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม ร่วมแถลงข่าว “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน” ประจำปี 2562 จัดขึ้นภายใต้โครงการเปิดบ้านมหาสารคาม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กำลังขยายตัวของจังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงาม และเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวของจังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น เพิ่ม GDP จากภาคการท่องเที่ยวให้เศรษฐกิจในจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม “จ.มหาสารคาม จัดแถลงข่าว “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน” ประจำปี 2562”

เที่ยวมหาสารคาม เดินชมนาสูดกลิ่นข้าวที่ สะพานไม้ฮัก อ.นาเชือก

พูดได้เลยว่า สะพานไม้กลางทุ่งนา เป็นเทรนด์ท่องเที่ยวที่มาแรงมากในตอนนี้ ไม่ว่าจะมีที่ไหนๆ ก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจและเดินทางมาถ่ายรูปกันอย่างคึกคัก วันนี้เราเลยมีอีกหนึ่งที่เที่ยวสะพานไม้มาบอกกัน นั่นคือ “สะพานไม้ฮัก” ตั้งอยู่ใกล้สันอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อ.นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม “เที่ยวมหาสารคาม เดินชมนาสูดกลิ่นข้าวที่ สะพานไม้ฮัก อ.นาเชือก”

เที่ยวมหาสารคาม เดินชมนาสูดกลิ่นข้าวที่ สะพานไม้ฮัก อ.นาเชือก

พูดได้เลยว่า สะพานไม้กลางทุ่งนา เป็นเทรนด์ท่องเที่ยวที่มาแรงมากในตอนนี้ ไม่ว่าจะมีที่ไหนๆ ก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจและเดินทางมาถ่ายรูปกันอย่างคึกคัก วันนี้เราเลยมีอีกหนึ่งที่เที่ยวสะพานไม้มาบอกกัน นั่นคือ “สะพานไม้ฮัก” ตั้งอยู่ใกล้สันอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อ.นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม “เที่ยวมหาสารคาม เดินชมนาสูดกลิ่นข้าวที่ สะพานไม้ฮัก อ.นาเชือก”

เที่ยววัดป่าวังน้ำเย็น ขอพรพระพุทธรูปทองคำ ชมอุโบสถไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เที่ยวชม สักการะ “วัดพุทธวนาราม” หรือ “วัดป่าวังน้ำเย็น” ตั้งอยู่ที่บ้านวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พื้นที่กว่า 30 ไร่ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดที่ถูกต้องเมื่อวันที่ 22 พ.ย.2555 สังกัดสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบัน พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ พระเกจิชื่อดัง ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำเย็น

อ่านเพิ่มเติม “เที่ยววัดป่าวังน้ำเย็น ขอพรพระพุทธรูปทองคำ ชมอุโบสถไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”