โอตะตัวจริง!! นายกรัฐมนตรีร่วมเปิดตัวสถานีวิทยุ “Happy Family Radio” FM 105 MHz ขอเยาวชนมีหลักคิดที่ดี

นายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดตัวสถานีวิทยุ “Happy Family Radio” FM 105 MHz ขอเยาวชนมีหลักคิดที่ดี รองรับการเปลี่ยนแปลง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เชิญชวนเด็กและเยาวชนได้ติดตามรับฟังคลื่น “Happy Family Radio” ” FM 105 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นคลื่นให้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชน พร้อมพูดคุยกับเยาวชนว่า วันนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนมุ่งเตรียมความพร้อมให้กับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะต้องเป็นศักยภาพในการพัฒนาประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลง

More