Home หางาน งานราชการ กฟผ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 610 อัตรา

กฟผ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 610 อัตรา

กฟผ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 จำนวน 610 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ปวช. – ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร และเป็นแบบส่วนบุคคลเท่านั้น
ปริญญาโท อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร และเป็นแบบส่วนบุคคลเท่านั้น

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร
1. อัตราภูมิภาค หมายถึง ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ บิดาและหรือมารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร
2. อัตราทั่วไป หมายถึง ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเลือกสมัครอัตราภูมิภาคหรืออัตราทั่วไป ตามกำหนดเวลารับสมัคร โดยสมัครได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น (ผู้ที่สมัครอัตราภูมิภาคแล้วไม่สามารถสมัครอัตราทั่วไปได้อีก)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
อัตราทั่วไป
1. วิศวกร จำนวน 127 อัตรา
2. สถาปนิก จำนวน 3 อัตรา
3. นักธรณีวิทยา จำนวน 2 อัตรา
4. นายแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
5. ทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
6. นักวิทยาศาสตร์ 12 อัตรา
7. พยาบาลปริญญา จำนวน 1 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
9. นิติกร จำนวน 12 อัตรา
10. นักบัญชี จำนวน 31 อัตรา
11. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 อัตรา
12. วิทยากร จำนวน 89 อัตรา
13. ช่าง จำนวน 120 อัตรา
14. พนักงานวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา

อัตราภูมิภาค
15. ช่าง จำนวน 142 อัตรา
16. พนักงานวิชาชีพ จำนวน 9 อัตรา
17. วิศวกร จำนวน 19 อัตรา
18. พยาบาลปริญญา จำนวน 1 อัตรา
19. วิทยากร จำนวน 12 อัตรา
20. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th/ ในระหว่างวันที่ 16 – 31 มกราคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.