Connect with us

Breaking News

ดัน! “สนามบินสารสินธุ์” รอยต่อ กาฬสินธุ์-มหาสารคาม ตั้งเป้าลูกค้าหลัก นักศึกษา-ข้าราชการ

Published

on

กกร.กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ขานรับคณะกรรมาธิการการคมนาคมดันสร้าง “สนามบินสารสินธุ์” เล็งทำเลเป้าหมาย “อ.ยางตลาด” รอยต่อ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์-มหาสารคาม หวังเกิดโครงการลงทุนใหม่ในพื้นที่ พร้อมชี้พื้นที่มีศักยภาพ มีจุดคุ้มทุนที่จะก่อสร้าง ตั้งเป้าลูกค้าหลัก “นักศึกษา-ข้าราชการ” สนใจใช้บริการหลายหมื่นคน

สืบเนื่องจากจังหวัดมหาสารคามหนึ่งในจังหวัดที่ได้ชื่อว่า เป็น “เมืองการศึกษา” เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาตั้งอยู่ถึง 1,023 แห่ง นักศึกษารวม 222,511 ราย นอกจากโรงเรียนระดับประถม และมัธยมแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ส่งผลให้เงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของเมืองมหาสารคามส่วนหนึ่งถูกหล่อเลี้ยงจากการจับจ่ายของนักศึกษา ข้าราชการเป็นหลัก รวมถึงเกษตรกร

ดังนั้น ภาพการลงทุนในจังหวัดส่วนหนึ่งพุ่งเป้ายังกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา และข้าราชการ เช่น หลายค่ายยักษ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าไปปักหมุดลงทุน และล่าสุดแม้แต่ “โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบิน” ยังมุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาเป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการหลัก เหตุสนามบินขอนแก่น และสนามบินร้อยเอ็ดอยู่ห่างออกไปไกล ต้องใช้เวลาเดินทางพอสมควร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดเวทีแสดงความคิดเห็น การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง “ท่าอากาศยาน” ร่วมกันระหว่างจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท่าอากาศยานสารสินธุ์) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีประชาชนชาวมหาสารคามกว่า 200 คนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางที่รวดเร็วฉับไว และปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงการเดินทางเครื่องบินได้มากขึ้น เพราะราคาค่าโดยสารไม่สูงเหมือนที่ผ่านมา หลังจากมีสายการบิน ราคาประหยัด (โลว์คอสต์)

เลือก อ.ยางตลาด ตั้งสนามบิน

สำหรับข้อกำหนดต้องมีผู้มาใช้บริการวันละไม่ต่ำกว่าวันละ 400 คน แบ่งเป็นไป200 คน กลับ 200 คน จึงจะคุ้มค่านั้นไม่น่าจะมีปัญหาเนื่องจากลูกค้าที่มาใช้บริการมาจาก 2 จังหวัด คือ จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์

โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มคณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่มีหลายหมื่นคนจะต้องมาใช้บริการสนามบินแห่งนี้เนื่องจากใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 20 นาทีถึงสนามบิน

โดยพื้นที่ก่อสร้างสนามบินน่าจะอยู่ในเขต อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ห่างจากมหาสารคาม ประมาน 30 กม.เศษเท่านั้น

นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.เขต 1 จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การเสวนาเพื่อกำหนดเป้าหมายและกรอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งมิติ ในด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ ด้านการเงินและการลงทุน ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งพื้นที่การให้บริการของจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์

ในแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าถึงพื้นที่การให้บริการ คือจำนวนประชากรทั่วประเทศร้อยละ 80 ต้องสามารถเข้าถึงท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินประจำภายในประเทศได้ในระยะเวลาการเดินทางทางถนนและหรือทางรางไม่เกิน 90 นาที และจำนวนประชากรทั่วประเทศร้อยละ 80 สามารถเข้าถึงท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินประจำระหว่างประเทศได้ในระยะเวลารวมในการเดินทางทุกรูปแบบไม่เกิน 180 นาที

โดยข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่รวม 5,292 ตร.กม. ประชากร 963,047 คน และจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่รวม 6,947 ตร.กม. ประชากร 985,346 คน (โดยสำรวจไว้เมื่อปี พ.ศ. 2561) สำหรับจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์นั้น อยู่ในพื้นที่การให้บริการของท่าอากาศยานขอนแก่นและท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางทางถนนเพื่อเข้าถึงท่าอากาศยานดังกล่าวประมาณ 90 นาที

การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานของจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท่าอากาศยานสารสินธุ์) ในครั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อร่วมศึกษาและวิเคราะห์ความจำเป็นและความเป็นไปได้ในการมีท่าอากาศยานแห่งใหม่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้ง 2 จังหวัด และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

รวมไปถึงการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและเห็นชอบในโครงการต่อไป

ภาคธุรกิจขานรับบูมลงทุนใหม่

นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่า ทาง จ.กาฬสินธุ์ได้งบฯศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างสนามบิน แต่หากให้บริการเฉพาะลูกค้าใน จ.กาฬสินธุ์จำนวนลูกค้าที่ไปใช้บริการไม่น่าจะคุ้มค่าการลงทุน ดังนั้นจึงมีความร่วมมือกับทางจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดที่ตั้งสนามบินอยู่บริเวณรอยต่อกับ จ.มหาสารคาม เพื่อความสะดวกให้ลูกค้าในพื้นที่ จ.มหาสารคาม มาใช้บริการด้วย

สำหรับภาคธุรกิจมีความเห็นชอบเนื่องจากจะได้ประโยชน์จากการมีสนามบินแห่งใหม่ เพราะปกติชาวมหาสารคาม จะไปใช้บริการที่สนามบิน จ.ขอนแก่น ระยะทางประมาณ 80 กม. และ จ.ร้อยเอ็ด ระยะทาง 50 กม. สำหรับสนามบินใหม่ระยะทางประมาณ 30 กม. เศษเท่านั้น

เรื่องนี้ได้มีการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์เห็นชอบแล้ว รวมทั้งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน (กรอ.จังหวัด) เห็นชอบเช่นกัน

ด้านนายวรวุฒิ นวสฤษฎ์กุล ที่ปรึกษาหอการค้าและที่ปรึกษาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ให้ความเห็นว่า การมีสนามบินโอกาสที่จะเกิดการลงทุนธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นในพื้นที่มีสูง เมื่อนักธุรกิจรู้ว่าจากตัวจังหวัดไปสนามบินใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที กลุ่มลูกค้าของมหาสารคามที่น่าจะมาใช้บริการมากขึ้นคือ นิสิต และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพราะอยู่ใกล้ อ.ยางตลาดมาก ปัจจุบันนักศึกษาจากต่างชาติที่เข้ามาเรียนที่นี่เกือบ 300 คน

รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและคนรุ่นใหม่นิยมเดินทางโดยเครื่องบินกันมากขึ้น เพราะราคาไม่แพง มั่นใจว่าโอกาสที่จะเกิดสนามบิน ในชื่อ “ท่าอากาศยานสารสินธุ์” มีสูงเพราะฟังการเสวนาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบินมาให้ข้อมูลไม่น่าจะมีปัญหา และกลุ่มร้อย แก่น สาร สินธุ์ จะมีสนามบินถึง 3 แห่ง

ข้อมูลข่าวจาก ประชาชาติ

Continue Reading
Advertisement
6 Comments

6 Comments

 1. *เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะเพราะถ้ากลับเครื่องบินต้องไปสนามบินขอนแก่นซึ้งไกลมากค่ะ

 2. ปิยะดา

  30/08/2020 at 10:04 pm

  เห็นด้วยค่ะจะสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นค่ะเพราะใกล้มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ

 3. จินตนา

  04/09/2020 at 5:28 am

  เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะสนับสนุนค่ะเพราะตัวเราเองเดินทางบ่อยและใช้บริการทางเครื่องเป็นส่วนมากเพราะความปลอดภัยและรวดเร็วดีประหยัดเวลาและค่าโดยก็พอๆกับค่ารถประจำทางขอให้โครงการนี้ผ่านการอนุมัติเร็วๆและประสบความสำเร็จนะค่ะ อีกหนึ่งเสียงค่ะ

 4. นิดา ประสานเกษม

  05/09/2020 at 6:58 am

  สนับสนุนให้มีสนามบินค่ะเพราะเดินทางประจำพบหมอรามา

 5. เชษฐา ปะทิทัง

  05/09/2020 at 8:59 pm

  ขอสนับสนุนค่ะการเดินทางจะสดวกขึ้น

 6. อนิศรา กุมภวงค์

  04/10/2020 at 6:04 am

  เห็นด้วยค่ะทุกวันนี้ใช้สนามบินขอนแก่นมายางตลาดไกลมากกก

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Breaking News

รู้ยัง! “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” คลัง สิ้นสุดจ่ายโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท

Published

on

Continue Reading

Breaking News

ชะลอ! ขยายอายุเกษียณราชการ จาก 60 ปี เป็น 63 ปี

Published

on

Continue Reading

Breaking News

ครม.เห็นชอบ “ราคาอ้อย” ตันละ 920 บาท

Published

on

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์