Connect with us

Breaking News

ปภ.ประกาศเขตภัยแล้ง 4 จังหวัด ได้แก่ “ตาก-ศรีสะเกษ-มหาสารคาม- อ.เกาะสีชัง ชลบุรี”

Published

on

ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 4 จังหวัด ได้แก่ ตาก ศรีสะเกษ มหาสารคาม และชลบุรี

 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังคงมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 4 จังหวัด ได้แก่ ตาก ศรีสะเกษ มหาสารคาม และชลบุรี รวม 8 อำเภอ 33 ตำบล 232 หมู่บ้าน

โดย 1.จังหวัดตาก ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่

  • อำเภอเมืองตาก

  • และอำเภอวังเจ้า รวม 13 ตำบล 92 หมู่บ้าน

2.จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่

  • อำเภอไพรบึง

  • อำเภอขุนหาญ

  • และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ รวม 8 ตำบล 54 หมู่บ้าน

3.จังหวัดมหาสารคาม ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่

  • อำเภอวาปีปทุม

  • และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย รวม 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน

4.จังหวัดชลบุรี ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) ในอำเภอ

  • เกาะสีชัง รวม 1 ตำบล 7 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ปภ. ได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้งไว้ล่วงหน้าครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการจัดชุดปฏิบัติการ สำรวจข้อมูลสถานการณ์น้ำ ข้อมูลแหล่งน้ำ และประมาณการใช้น้ำในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ โดยแยกเป็น น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงสำรวจและจัดทำบัญชีแหล่งน้ำ ควบคู่กับการปรับปรุงบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งให้เป็นปัจจุบัน อีกทั้งตรวจสอบภาชนะกักเก็บน้ำให้ใช้การได้เพียงพอ พร้อมกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคที่เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนเกษตรกรให้ปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ที่มา สสส.

Breaking News

ครม.เคาะแล้ว ค่าจ้างตามมาตรฐานกลุ่มอาชีพ 17 สาขา สูงสุดรับวันละ 715 บาท

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 55 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

บิ๊กป้อม เล็ง! ปรับค่าตอบแทน แรงงานทักษะฝีมือ  3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์