Connect with us

Breaking News

หนองคายอ่วม! เร่งช่วยชาว ต.หนองสองห้องประสบภัยน้ำท่วมหนัก

Published

on

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย เร่งช่วยประชาชนประสบภัยน้ำท่วม หลังฝนตกหนักหลายวัน ด้านอบจ.หนองคาย จัดตั้งศูนย์เผชิญน้ำท่วมพร้อมส่งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เร่งสูบระบายน้ำท่วม เฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยง


จากการที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดหนองคายติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลเข้าท่วมถนนสายหลักทั้งถนนมิตรภาพหนองคาย – อุดรฯ และถนนสายหนองคาย – อำเภอท่าบ่อ หลายจุดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย นอกจากนี้น้ำยังได้ไหลเข้าท่วมถนนภายในหมู่บ้านและบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 13 ในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อ.เมืองหนองคาย จำนวน 18 หลังคาเรือน

สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนั้นนายธนวัต หล่มศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง พร้อมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ได้ช่วยกันขนย้ายสิ่งของบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมขึ้นที่สูง และช่วยกันนำกระสอบทรายจำนวน 500 กระสอบแจกจ่ายให้กับประชาชนที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วม ทั้งนำกระสอบทรายกั้นไม่ให้น้ำเข้าบ้านเรือนประชาชน

นอกจากนี้ยังได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มาเร่งทำการสูบน้ำท่วมออกจากหมู่บ้านลงห้วยหนองแสง ซึ่งขณะนี้ยังมีฝนตกเป็นระยะๆตลอดทั้งวัน ซึ่งเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยการช่วยเหลือประชาชนหากได้รับการร้องขอตลอด 24 ชั่วโมง

นายธนวัต หล่มศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง บอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกต่อเนื่องสะสมติดต่อกันมาหลายวัน ประกอบกับมีการทำเกาะกลางถนนบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย ทำให้น้ำระบายไม่ทันจึงไหลเข้าท่วมถนนมิตรภาพ และบ้านเรือนประชาชนหมู่ที่ 13 ในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนั้น ได้แจกกระสอบทรายให้กับประชาชนแล้วจำนวน 500 กระสอบ

ทั้งได้แจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมจำนวน 18 ครอบครัว นอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่เปิดเส้นทางระบายน้ำ และขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากอบจ.หนองคาย จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเร่งสูบน้ำที่ท่วมออกจากบ้านเรือนประชาชน ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกัน

ขณะที่นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย กล่าวว่า อบจ.หนองคายได้จัดตั้งศูนย์เผชิญน้ำท่วมมาตั้งแต่เดือน ก.ค.62 ที่ผ่านมา โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีการเตรียมเครื่องสูบน้ำที่ทันสมัย สามารถใช้รถกระบะลากเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งได้ทันที ช่วยได้ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม ทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขณะนี้มี 3 จุด จุดแรกอยู่ที่บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จุดที่สองบ้านกองนาง อ.ท่าบ่อ และจุดที่สามบริเวณหนองสองห้อง

นอกจากนี้ยังได้เฝ้าระวังที่ อ.สังคม พร้อมทั้งประสานข้อมูลกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายอย่างต่อเนื่อง อบจ.หนองคายได้จัดเตรียมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และกำลังเจ้าหน้าที่ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานงานได้ทันที รวมถึงมีเครื่องจักรในการเปิดทางน้ำ หากต้องใช้เครื่องจักรหลายเครื่องก็สามารถใช้อำนาจหน้าที่ของนายก อบจ.หนองคาย ในฐานะรองผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันภัยของจังหวัด ดำเนินการจัดจ้างเครื่องจักรขนาดใหญ่มาดำเนินการได้เช่นกัน

ข้อมูล/ภาพข่าว: ผู้จัดการออนไลน์

Breaking News

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา (บรรจุทั่วประเทศ)

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน (ทั่วประเทศ)  620 อัตรา 

Published

on

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2566 จำนวน 620 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (การขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า วิเคราะห์วงเงินกู้ ตรวจสอบและจัดทำหลักประกันเงินกู้ การจำนอง การไถ่ถอน-จำนอง และนิติกรรมอื่นๆ) ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการหนี้
ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้ จัดทำสัญญาการรับใช้หนี้ รวบรวม และจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดชั้นลูกหนี้) ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาลูกค้า และนโยบายรัฐตามที่ได้รับ
มอบหมาย ติดตาม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อทุจริต ของสถาบันเกษตรกร รายงานผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ
 จำนวนความต้องการประมาณ 620 อัตรา โดยเป็นประมาณการความต้องการ 2 ปี ในภาพรวมของธนาคารซึ่งอัตราว่างของแต่ละภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับรอบการบรรจุพนักงานใหม่ของธนาคาร แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค
ประกอบด้วย
1. ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร)
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
3. ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
4. ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช
ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
2 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่31 พฤษภาคม 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยปริญญาบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) เท่านั้น ธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของ สำนักงาน ก.พ. (http://accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
3 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถือว่า เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” ระบุประเภท “บุคคลภายนอก”) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2566 (ยกเว้นวันสุดท้ายปิดรับสมัครภายใน เวลา 16.30 น.)

Continue Reading

Breaking News

ศธ.ยุบ กศน.เปลี่ยนสถานะเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้เต็มรูปแบบ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์