Connect with us

Breaking News

เอกสารรับรองฉีดวัคซีนปลอม! เกลื่อนสังคมออนไลน์?

Published

on

ผลตรวจโควิดปลอม

เตือนภัยเอกสารรับรองวัคซีนปลอมตรวจพบการประกาศรับทำเอกสารปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์

ในปัจจุบันซึ่งยังคงอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ทางรัฐบาลก็ได้มีมาตรการผ่อนคลายต่างๆ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ก็ยังคงมีมาตรการต่างๆ ในการเดินทางหรือใช้บริการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการต้องมีการฉีดวัคซีน พาสปอร์ตเพื่อใช้ประกอบการเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆ หรือการต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหรือจะต้องมีผลตรวจ ATK เพื่อเข้ารับบริการต่างๆ แต่ก็ยังคงมีเหล่ามิจฉาชีพอาศัยช่องว่างดังกล่าวในการกระทำความผิด โดยการทำเอกสารรับรองปลอมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน ซึ่งได้มีการตรวจพบเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมาและถูกวิพากวิจารณ์อย่างมากบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบหาตัวผู้กระทำความผิด เพื่อจะนำตัวมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

โดยการกระทำในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารทั้งฉบับ ปลอมแปลงส่วนใดส่วนหนึ่ง แก้ไขข้อความจากเอกสารที่แท้จริงหรือแม้กระทั่งการประทับตราปลอม ลงลายมือชื่อปลอม มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นการปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท อีกทั้งหากผู้ใดมีเจตนาที่จะนำไปใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดดังกล่าวในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวางโทษดังที่บัญญัติในมาตรานั้นๆ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงพิษภัยของปัญหาดังกล่าวและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้สั่งการกำชับไปยังทุกหน่วยในสังกัดที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดทำการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและเร่งทำการป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวน รวมถึงจับกุมตัวผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังต่อเนื่องและให้มีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการ ร้านค้า หรือธุรกิจต่างๆ ให้เพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารรับรองที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพื่อใช้ประกอบสำหรับ กิจกรรม กิจการต่างๆ หรือใช้สำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบินทั้งภายในและต่างประเทศ โดยสามารถตรวจสอบหรืออ้างอิงจากแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมเป็นหลักและให้ตรวจสอบ QR Code ที่อยู่บนเอกสารให้ชัดเจนว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลในแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมหรือไม่ และขอให้ประชาชนลงทะเบียนทำเอกสารตามระบบและช่องทางต่างๆ ที่ภาครัฐกำหนด เพื่อให้ได้รับเอกสารที่ถูกต้องของทางราชการ

นอกจากนี้หากประชาชนหากพบเบาะแสหรือการกระทำความผิดต่างๆ สามารถแจ้งไปยัง Call Center สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Breaking News

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน 166 อัตรา

Published

on

กรมที่ดินรับสมัครงาน

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 166 อัตรา รับสมัคร 10–30 มี.ค.66

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์