Connect with us

งานราชการ

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา

Published

on

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ทั่วไป)
1. ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต  จำนวน 6 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี  จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน  จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร  จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ (คนพิการ)
1. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน  จำนวน 9 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 7 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต  จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร  จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบกรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  จำนวน 29 อัตรา ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ https://excise.go.th/NEWS/JOB_NEWS/index.htm

Breaking News

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์