Connect with us

Breaking News

จ.มหาสารคาม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

Published

on

จ.มหาสารคาม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุใหญ่

วันที่ (5 เมษายน 2565)เวลา 09.00น. ที่บริเวณอาคารพิรุณาคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วน

ในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังมาถึงนี้ ตลอดจน สร้างการรู้ และมุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญกับการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย จังหวัดมหาสารคาม โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ตลอดจนอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสา และประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรม ได้แก่ พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 จังหวัดมหาสารคาม การลงนามในบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการสาธิตการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุใหญ่

ร้อยตำรวจเอกตนุพล พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา จังหวัดมหาสารคามมีสถิติอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างปี พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2564 เฉลี่ยปีละ 38 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บเฉลี่ยปีละ 37 ราย และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 5 ราย ยานพาหนะ ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจาก การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และเมาสุราแล้วขับรถ พฤติกรรมเสียง ที่สำคัญที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง และเสียชีวิต คือ การไม่สวมหมวกนิรภัยในผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ด้วยสาเหตุของอุบัติเหตุที่กล่าวมานี้ อุบัติเหตุทางถนนจึงนับเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้มีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน

ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ขึ้น ดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ณ ศาลากลาง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นจุดอำนวยการในการติดตามสถานการณ์ด้านการจราจรและอุบัติเหตุทางถนน ตลอด 24 ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วย ความปลอดภัยตลอดเทศกาลสงกรานต์ โดยในปีนี้ กำหนดให้ใช้หัวข้อในการรณรงค์ ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ข่าวจาก วิศิษฎ์ เย็นศิริ-ข่าว/ณรงค์ชัย-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

อ่านต่อ
Advertisement

Breaking News

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์