Connect with us

Breaking News

ประกันรายได้ข้าวปีที่ 4 ผ่านฉลุย ใช้เกณฑ์เดิม นบข. ชง ครม.เห็นชอบ

Published

on

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบดำเนินการนโยบายประกันรายได้ หรือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 ซึ่งหลักเกณฑ์เหมือน 3 ปีที่ผ่านมาทุกประการ วงเงิน 86,740 ล้านบาท คาดว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะเข้าร่วมโครงการจำนวน 4.68 ล้านครอบครัว พร้อมเสนอ ครม.เห็นชอบ

กำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสำหรับข้าวนาปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค. 65 แต่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 65-28 ก.พ. 66 โดยจะมีการกำหนดราคาตลาดเพื่อกำหนดราคาทุก 7 วัน และจะจ่ายเงินส่วนต่าง (ถ้ามี) จำนวน 33 งวด งวดแรกเริ่มต้น 14 ต.ค. 65 งวดสุดท้ายวันที่ 26 พ.ค. 66 รวมไปถึงเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน ซึ่งเป็นมาตรการที่จะนำมาใช้ในช่วงที่ข้าวประดังออกสู่ตลาดมาก

และจากผลกระทบให้ราคาข้าวในตลาดราคาตก มี 3 มาตรการประกอบด้วย 1) ให้เกษตรกรชะลอการขาย ตั้งเป้าหมาย 2.5 ล้านตัน จะช่วยชดเชยตันละ 1,500 บาท 2) สำหรับสถาบันเกษตรกรที่ชะลอขายข้าวจะช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ตั้งเป้า 1 ล้านตัน 3) ช่วยโรงสีที่เก็บข้าวไว้ไม่ปล่อยออกสู่ตลาด จะช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 เป้าหมาย 4 ล้านตัน รวมวงเงิน 7,107 ล้านบาท

นอกจากนี้ เห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเรื่องต้นทุนและการบริหารจัดการข้าว หรือที่เรียกว่าไร่ละ 1,000 รายละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท จำนวน 4.68 ล้านครอบครัว วงเงิน 55,364 ล้านบาท รวม 3 โครงการนี้เป็นวงเงินทั้งสิ้น 150,127 ล้านบาท

ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาในการแก้ปัญหาโครงการจำนำข้าวในอดีตที่ยังค้างคาอยู่ตั้งแต่ปีการผลิต 51/52 ถึง 65/67 ซึ่งโครงการจำนำข้าวที่ยังค้างคาอยู่มีทั้งหมด 7 โครงการ ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาในการแก้ปัญหาออกไปอีก 1 ปี เนื่องจากข้าวที่เป็นปัญหาจากการจำนำข้าวยังระบายไม่หมด เหลืออีก 218,000 ตันโดยประมาณ

และยังต้องเร่งรัดการดำเนินคดีต่อไป เพราะยังต้องดำเนินคดีทั้งหมด 1,524 คดี ซึ่งยังค้างอยู่บางส่วน จำเป็นต้องขยายเวลาออกไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อคือ เร่งระบายข้าวและเร่งดำเนินคดีทั้งหมด 1,524 คดี จากโครงการจำนำข้าวให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปี

ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ออกไปอีก 1 ปี เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพต่อไป

“และสุดท้ายตนได้สั่งการให้ที่ประชุมดำเนินการ 1.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี ’63-67 ที่เป็นความคืบหน้ารูปธรรมทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นขบ.) ว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้ชาวนาถึงไหน พันธ์ุข้าวที่เรากำหนดว่า 5 ปีจะเพิ่ม 12 พันธุ์ข้าวได้เพิ่มไปกี่พันธุ์แล้ว เพื่อเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์ข้าวไทย ที่จะไปแข่งขันในตลาดโลกต่อไปได้อย่างมีศักยภาพ

และเรื่องการจัดประกวดพันธุ์ข้าว ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ หรือกรมการข้าวกับกระทรวงพาณิชย์ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมมือกันจัดประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวใหม่ มาจดทะเบียนรับรองพันธุ์ ปีที่แล้วดำเนินการได้ 6 พันธุ์ และปีนี้จะดำเนินการอีก และจะเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ให้จับมือกันร่วมมือกันสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งหลังจากการประชุมวันนี้และจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป”

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า นโยบายของท่านและทางรัฐบาลที่ได้มีโครงการประกันรายได้ 3 ปีที่ผ่านมา ปีนี้เป็นปีที่ 4 สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้ติดตามว่าโครงการนี้จะมีต่อไหม ได้คุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ วันนี้ประกาศออกมาแล้วหลังจากที่ประชุมกันชาวนาทั่วประเทศเห็นดีด้วยกับโครงการนี้เป็นโครงการที่อยากจะให้ยั่งยืนและยืนยาวต่อไป ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีจุรินทร์ที่ได้ทำโครงการดี ๆ ให้กับเกษตรกร

“ผมในฐานะตัวแทนชาวนาทั่วประเทศที่เป็นสมาคมชาวนา มีสมาชิกสมาคมชาวนาประมาณ 80,000 คน ขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้ และผ่านสื่อมวลชนว่าเกษตรกรทุกคนมีความหวัง” นายปราโมทย์กล่าว

ข้อมูลจากกรมการค้าภายในระบุว่า โครงการประกันรายได้ข้าวปี 2565/2566 ประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกัน 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาประกัน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกัน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกัน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

อ่านต่อ
Advertisement

Breaking News

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์