Connect with us

Breaking News

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 28 อัตรา

Published

on

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 28 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องการ
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตร และคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

2. ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
จำนวน 5 อัตรา
 สถานที่ปฏิบัติงาน
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องการ
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน (กรุงเทพ)
ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องการ
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตร และคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

4. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
จำนวน 3 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
– ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
– ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
– ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องการ
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตร และคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 11 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องการ
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตร และคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

6. ตำแหน่งวิศวกรโยธาจำนวน 4 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
– ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
– ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
– ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
– ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องการ
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด โดยเป็น หลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

7. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
จำนวน 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา (กรุงเทพ)
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องการ
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็น หลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กรมการพัฒนาชุมชน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://cdd.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Breaking News

สนามบินมหาสารคาม หายไปไหน… ทำไมจึงเปลี่ยนไป?

Published

on

สนามบินมหาสารคาม

รู้ไหมว่า “มหาสารคามเคยมีสนามบิน”…แล้วทำไมถึงเปลี่ยนไป?

จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสาน เป็นจังหวัดขนาดเล็กมีพื้นที่เป็นลำดับที่15 ของภาคอีสาน จังหวัดมหาสารคามมีพัฒนาการตั้งขึ้นเป็น “เมืองมหาสารคาม” เมื่อ พ.ศ. 2408 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา และประกอบอาชีพด้านกสิกรรม ดำรงชีวิตตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีการไปมาหาสู่กัน ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสานทั่วไป

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้างฯ หลายอัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์