Connect with us

Breaking News

10 อันดับธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรง น่าลงทุนในปี 2563

Published

on

ในปี 2563 ธุรกิจแพลตฟอร์มถือเป็นธุรกิจเด่น เนื่องจากมีหลายปัจจัยสนับสนุน ทั้งความหลากหลายและ รูปแบบการให้บริการ รวมทั้งความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้น, การใช้ชีวิตที่เร่งรีบในชีวิตประจำวัน, พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป หันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และคุ้นชินกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น, กระแสการพัฒนาแพลตฟอร์ มทั่วโลก ทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด โดยธุรกิจนี้มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะ ที่ภาครัฐมีการผลักดันผ่านนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในธุรกิจแพลตฟอร์ม

10 อันดับธุรกิจดาวรุ่งในปี 2563

อันดับ 1 ธุรกิจแพลตฟอร์ม

อันดับ 2 ธุรกิจ e-commerce, ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ รวมทั้งผู้ให้บริการเครือข่าย

อันดับ 3 ธุรกิจ เกมส์ และธุรกิจพัฒนา application

อันดับ 4 ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์

อันดับ 5 ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต, ธุรกิจบริการทางการแพทย์ และความงาม

อันดับ 6 ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจ Street Food,

อันดับ 7 ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

อันดับ 8 ธุรกิจด้าน fintech และการชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยี และธุรกิจพลังงาน

อันดับ 9 ธุรกิจก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน, ธุรกิจที่ปรึกษาด้าน กฎหมาย/บัญชี

อันดับ 10 ธุรกิจด้านท่องเที่ยว Hostel modern tourism และ Lifestyle tourism และธุรกิจเครื่องสำอาง-ครีม บำรุงผิว

ปัจจัยสนับสนุนสำหรับการดำเนินธุรกิจ เช่น มาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐที่ ออกมาอย่างต่อเนื่อง, เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศราว 41-42 ล้านคน, ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ, การลงทุนของภาครัฐมีโอกาสเร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมทั้งการลงทุนของภาคเอกชนเริ่มมี สัญญาณดีขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC, ธนาคารกลางทั่วโลกใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ, มาตรการช่วยเหลือผู้ ประกอบการ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อมากขึ้นควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนี้ กำลังซื้อของประชาชน ฐานรากเพิ่มขึ้น ตามมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการประกันราคาสินค้าเกษตร

อ้างอิง: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เรียบเรียงเนื้อหาจาก: smartsme

Breaking News

รู้ยัง! “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” คลัง สิ้นสุดจ่ายโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ชะลอ! ขยายอายุเกษียณราชการ จาก 60 ปี เป็น 63 ปี

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ครม.เห็นชอบ “ราคาอ้อย” ตันละ 920 บาท

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์