Home หางาน

Category: <span>หางาน</span>

เรื่อง
กองทัพบก รับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2560 จำนวน 2,680 อัตรา
เรื่อง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา
เรื่อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพศชาย วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า จำนวน 183 อัตรา