Connect with us

ขอนแก่น

พาเที่ยว ISANCF2023 ตาม “4 ตื่ม” 4 คอนเซ็ปต์ ขอนแก่นในมุมใหม่

Published

on

พาเที่ยว ISANCF2023

พาเที่ยว ISANCF2023 ตาม “4 ตื่ม” 4 คอนเซ็ปต์หลักให้ได้มองขอนแก่นในมุมใหม่

ยกทัพนิทรรศการและกิจกรรมมากมายให้ผู้เข้าชมได้ “ตื่มบ้านตื่มเมือง” ไปด้วยกัน

พาเที่ยว ISANCF2023 ตาม “4 ตื่ม” 4 คอนเซ็ปต์หลักให้ได้มองขอนแก่นในมุมใหม่

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 หรือ Isan Creative Festival 2023 เริ่มขึ้นแล้ววันนี้ ภายใต้ธีมหลัก “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” เติมเต็มเมืองด้วยความร่วมมือจากนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นขอนแก่นในมุมใหม่ พาเที่ยวเมืองขอนแก่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ 4 ตื่ม แสดงถึง 3 อุตสาหกรรมเด่นของวัฒนธรรมอีสานทั้งอุตสาหกรรมบันเทิง (Entertainment) อุตสาหกรรมอาหาร (Gastronomy) และอุตสาหกรรมงานฝีมือ (Craft) ได้แก่ ตื่มปากตื่มท้อง ตื่มตรอกตื่มย่าน ตื่มบ้านตื่มเมือง และ ตื่นพี่ตื่มน้อง

ตื่มที่ 1 “ตื่มปากตื่มท้อง” ส่งเสริมความรู้ท้องถิ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 3 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลัก ได้แก่

1. อุตสาหกรรมบันเทิง (Entertainment) กับ นิทรรศการหมอล้ำ หมอลำ (The Future of Molam) นำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมหมอลำในภาคอีสาน สู่การผลักดันขีดความสามารถของหมอลำ ผ่านประวัติศาสตร์ สินทรัพย์และอัตลักษณ์ของหมอลำอีสาน (เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี และวิธีการขับร้องที่โดเด่น) พร้อมทั้งเจาะลึกหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธุรกิจที่เป็นกระแสในระดับประเทศและสากลในอนาคต นอกจากนี้ยังจะได้ทราบถึง การเป็น Soft Power ของอุตสาหกรรมหมอลำจากธุรกิจท้องถิ่นสู่กระแสระดับประเทศอันเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมในสมัยใหม่ ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงของผู้คนทั่วโลก และเรียนรู้อนาคตของหมอลำทั้งเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ต่อยอดกับโปรแกรม Isan Music Pairing ที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมอาหารไปพร้อม ๆ กันอย่างสร้างสรรค์ กับคำถามที่ชวนให้ฉุกคิดว่า “เวลาดูหนังต้องกินป๊อปคอร์น แล้วเวลาฟังเพลงอีสานล่ะ… ต้องกินอะไร?”

2. อุตสาหกรรมอาหาร (Gastronomy) กับ นิทรรศการข้าวและผลิตภัณฑ์จากการเกษตรในภาคอีสานที่จับคู่กับความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น การเพิ่มมูลค่าสินค้า และเลื่อนขั้นเป็น “พระเอก” ของมื้ออาหาร กับ 4 นิทรรศการไฮไลต์ ได้แก่

​2.1 นิทรรศการรสชาติข้าวอีสาน “ข้าว… คุ้นเคย แต่ไม่รู้จัก” ทำความรู้จักศักยภาพของอาหารหลักที่ถูกมองข้ามอย่าง “ข้าว” ที่ใครๆ ก็มองว่า ไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหนก็คือ ข้าว เหมือนๆ กัน ในขณะที่เรามี Wine Sommelier หรือ Coffee Speciality มีวิธีวัดคุณภาพหลากหลาย ช่วยให้ไวน์หรือกาแฟมีคุณภาพสูง และขยายกลุ่มลูกค้าไปไกลถึงระดับโลก แล้วถ้าข้าวมีวิธีการแบบนี้เช่นกันล่ะ? ในอนาคตข้าวพันธุ์ไทย จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขนาดไหน ค้นหาคำตอบกันได้ กับ 4 โซนหลักของนิทรรศการรสชาติข้าวอีสาน ได้แก่

โซนที่ 1 Rice (a)maze “ทางสายข้าว” ความหลากหลายของพื้นที่ปลูกกับรสชาติข้าวที่แตกต่างกัน

โซนที่ 2 Rice Flavors วิเคราะห์รสชาติข้าว เจาะลึกโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของข้าวพันธุ์ไทยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โซนที่ 3 Rice Unloaded สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่จากอัตลักษณ์ท้องถิ่นของข้าวพันธุ์ไทยให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ และเรียนรู้กระบวนการหุงข้าวที่ทำให้ข้าวนุ่มและหอมยิ่งขึ้นกว่าเดิม

โซนที่ 4 Rice Standard การสร้างมาตรฐานของข้าวอีสานให้ก้าวหน้าด้วยแอพพลิเคชั่น “Thai Rice Flavor Open Database App” กระตุ้นและคงมาตรฐานข้าวไทยด้วยระบบการให้คะแนน พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

​2.2 โครงการมักหมัก (Isan Fermentation Showcase) จากวิธีการถนอมอาหารที่คุ้นเคย สู่การเป็นภูมิปัญญาสินทรัพย์ตั้งต้นของอีสาน สร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ด้วยโครงการภูมิปัญญาหมักดองอีสาน (Isan Fermentation) เพื่อแสดงความเป็นไปได้ใหม่จากภูมิปัญญาที่คุ้นเคยตลอด 9 วัน

​2.3 Rice Pairing Program by Avani, Ad Lib, Kaen และ Seasons 27 ต่อยอดโครงการรสชาติข้าวอีสาน สู่การเป็นเมนูใหม่เพื่อชูวัตถุดิบของไทยในรูปแบบของ Fine Dining ยกระดับพันธุ์ข้าวและอาหารไทยสู่การเป็นอาหารระดับสากล

3. อุตสาหกรรรมงานหัตถกรรมอีสาน (Craft & Design) กับ นิทรรศการ ยากให้ตาย ต้องได้ย้อม (Dying to Dye Exhibition) เมื่อการใช้สีธรรมชาติถูกเปลี่ยนไปเป็นการใช้สีสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม แต่กลับมานิยมอีกครั้งด้วยกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่องโลกของสีสันและการสร้างคุณค่าของสีด้วยความเชื่อ พบกับคอมมูนิตี้ของคนทำสีธรรมชาติในภาคอีสานให้ได้รู้จักสีธรรมชาติ วิธีการทำ โอกาสทางธุรกิจ และร่วมสร้างสีของตนเองผ่านเวิร์กช็อปการผสมสี “อีสานโทน”

ตื่มที่ 2 “ตื่มตรอกตื่มย่าน” สร้างโอกาสใหม่ด้วยการปลุกชีวิตของ 2 พื้นที่หลักใจกลางเมือง ด้วยความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ ผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่าง Creative Placemaking และ Co-creat a Creative Community บนย่านศรีจันทร์และย่านกังสดาล ผ่านกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

​ย่านศรีจันทร์ Re-telling Srichan Center Point ในชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี ฟื้นย่านการค้าปลีกเดิมให้กลับมามีชีวิตในบริบทใหม่ จากโครงการ Center Ponit เดิมของขอนแก่นที่เคยถูกเพลิงไหม้สู่การเป็นพื้นที่ทดลองเพื่อสร้างโอกาสและสร้างศักยภาพใหม่ในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ให้กลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวา โดยการต่อยอดเรื่องราวของชุมชน สู่การสร้างตัวตนใหม่ให้กับชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี ผ่านกิจกรรม Lighting & Installation สร้างจุดแลนด์มาร์คใหม่เที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน Creator x Local Business การทำงานร่วมกันของผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ปลุกย่านเก่าให้เกิดใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ Music & Performing การแสดงดนตรีเพื่อสุนทรียภาพในการชมนิทรรศการ Showcase & Exhibition ผลงานออกแบบด้านผ้าทอที่สะท้อนการต่อยอดภูมิปัญญาด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม Workshop สร้างสรรค์ผลงานที่ใครๆ ก็ทำได้ด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของคุณเอง Srichan Checkpoint อัตลักษณ์เมืองขอนแก่นบนฝาท่อ ที่สามารถสแกน QR Code และชมภาพอนาคตของเมืองขอนแก่นได้

ย่านกังสดาล กับ Kangsadan Walkable เพิ่มศักยภาพให้ย่านกังสดาล ด้วยงานศิลปะและการออกแบบพื้นที่ทางเท้า พื้นที่จอดรถและสวนสาธรณะ เพื่อสร้างอัตลักษณ์และความปลอดภัย ส่งเสริมให้กังสดาลน่าเดินกว่าที่เคย พร้อมนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษมากมาย

ตื่มที่ 3 “ตื่มช่องตื่มทาง” พื้นที่แสดงความสามารถของผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์และเยาวชนที่จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ ได้แก่

1. โอกาสการทางการค้า กับ ตลาดสร้างสรรค์ D-kak Market สร้างโอกาสทางธุกิจและพบคู่ค้าใหม่ไปพร้อมกันใน ตลาดดีคัก D-Kak Market ตลาดร้านค้าของบรรดาดีไซเนอร์และผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ที่รวบรวมสินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์และของดีแต่ละจังหวัด ที่มาพร้อมคอลเลคชั่นล่าสุดและเวิร์คช็อป DIY ให้ผู้เข้าชมได้สร้างสรรค์สินค้าในรูปแบบของตนเอง อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มาพร้อมกับเมนูสุดครีเอทีฟที่มีจำหน่ายเฉพาะในเทศกาลเท่านั้น

2. โอกาสในการแสดงออก: Isan Showcase เปลี่ยนพื้นที่และความคุ้นเคยแบบเดิม เติมภาพความทรงจำให้เต็ม “ตื่มด้วยผลงานสร้างสรรค์” ใน อีสานโชว์เคส 2566 (Isan Showcase 2023) แลกเปลี่ยนเรื่องราวผ่านความชอบ ความสนใจ แลกเปลี่ยนมุมมองสร้างสรรค์ด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์ นักออกแบบ ศิลปิน หน่วยงาน ตลอดจนผู้ประกอบการงานสร้างสรรค์ในท้องถิ่นอีสาน กว่า 30 ผลงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับคุณภาพชีวิต และผลงานดีไซน์กลิ่นอายอีสานจากนักออกแบบสร้างสรรค์ พร้อมกับกิจกรรม Srichan Open Stage ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงความสามารถด้านดนตรีอย่างไร้ขีดจำกัด และพื้นที่แสดงความสามารถของศิลปินรุ่นเยาว์ทั่วภาคอีสานอย่างนิทรรศการ Wish-ual Projection และ Isan Cosplay & Cover Dance

ตื่มที่ 4 “ตื่มพี่ตื่มน้อง” ผสานพลังภาคเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคการศึกษา ในการขับเคลื่นภูมิภาคอีสาน มากกว่า 39 หน่วยงาน เช่น

1. Enlighten Run แลนเบิ่งดู๊ งานวิ่งเก็บแต้มในย่านเมืองพร้อมกิจกรรมพิเศษโดย A49 Khon Kaen สร้างความตระหนักถึงศักยภาพของพื้นที่ เข้าใจข้อจำกัด และเข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่ ด้วยการเข้าถึงและสำรวจพื้นผ่านการวิ่ง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเมืองและช่วยเติมศักยภาพของพื้นที่ให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตมากขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนทั่วไปในพื้นที่ซบเซากับนักสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนมากขึ้น

2. Metal-Verse โดย Eyedropper Fill ภาพยนต์สารคดีแบบ Immersive Documentary ที่จะพาผู้ชมทำความเข้าใจ ‘จักวาลแห่งโลกภายในจิตใจ’ เล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายและประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 3 คน 3 วัย เพื่อขยายภาพให้เห็นว่า โรคซึมเศร้า ไม่ได้เกิดจากปัจเจกปัจจัยเพียงอย่างเดียว แต่บ่งบอกถึงสภาวะความป่วยไข้ของ ‘สังคม’ ที่เป็นผลกระทบไม่ต่างกับปัจจัยอื่นๆ สร้างพื้นที่ ‘รับฟัง’ และ ‘เข้าใจ’ ไปด้วยกัน

3. Tram Test Ride & Open House โดย มหาวิทยาลัยเทคโยโลนีราชมงคลอีสาน นิทรรศการให้ความรู้โครงการวิจัยด้านระบบราง แสดงผลงาน รถไฟรางเบา (Tram) ด้วยตู้โดยสาร Hiroshima Tram Model 907 อีกทั้งยังมีการจัดแสดงแท็กซี่ EV และข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ภายในนิทรรศการผู้เข้าชมสามารถทดลองนั่งรถรางได้ฟรี โดยกิจกรรมพิเศษนี้จะถูกจัดขึ้นเฉพาะวันที่ 1-2 และ 8-9 เมษายน 2566 เท่านั้น

มาร่วม ‘ตื่มบ้านตื่มเมือง’ ไปกับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 ในพื้นที่ใจกลางเมืองขอนแก่น ย่านกังสดาล และย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ระหว่างวันที่ 1 – 9 เมษายน 2566 สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.Isancreativefestival.com, FB/IG : Isancreativefestival, Line: @isancf #isancf2023#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

————————————–

(ฉบับย่อ สำหรับ FB Captionและช่องทางอื่นๆ)

พาเที่ยว #ISANCF2023 ตาม “4 ตื่ม” 4 คอนเซ็ปต์หลัก ให้ได้มองขอนแก่นในมุมใหม่ ยกทัพนิทรรศการและกิจกรรมมากมายให้ผู้เข้าชมได้ “ตื่มบ้านตื่มเมือง” ไปด้วยกัน

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 หรือ Isan Creative Festival 2023 เริ่มขึ้นแล้ววันนี้ ภายใต้ธีมหลัก “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” การเติมเต็มเมืองด้วยความร่วมมือจากนักสร้าง ผู้ประกอบการ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นขอนแก่นในมุมใหม่ พาเที่ยวเมืองขอนแก่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ 4 ตื่ม ที่จะแสดงถึง 3 อุตสาหกรรมเด่นของวัฒนธรรมอีสานทั้ง อุตสาหกรรมบันเทิง (Entertainment) อุตสาหกรรมอาหาร (Gastronomy) และอุตสาหกรรมงานฝีมือ (Craft) ได้แก่

ตื่มที่ 1 “ตื่มปากตื่มท้อง” ส่งเสริมความรู้ท้องถิ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 3 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลัก

​1. อุตสาหกรรมบันเทิง (Entertainment) กับ นิทรรศการหมอล้ำ หมอลำ (The Future of Molam) นำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมหมอลำในภาคอีสาน นำไปสู่การผลักดันขีดความสามารถของหมอลำ ผ่านประวัติศาสตร์ สินทรัพย์และอัตลักษณ์ของหมอลำอีสานพร้อมทั้งเจาะลึกหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และจุดประกายความคิดการเป็น Soft Power ของอุตสาหกรรมหมอลำจากธุรกิจท้องถิ่นสู่กระแสระดับประเทศ เรียนรู้อนาคตของหมอลำทั้งเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ด้วยโปรแกรม Isan Music Pairing กับคำถามที่ชวนให้ตอบว่า “เวลาดูหนังต้องกินป๊อปคอร์น แล้วเวลาฟังเพลงอีสานล่ะ… ต้องกินคู่กับอะไร?”

​2.อุตสาหกรรมอาหาร (Gastronomy) กับ นิทรรศการข้าวและผลิตภัณฑ์จากการเกษตรในภาคอีสานที่จับคู่กับความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น การเพิ่มมูลค่าสินค้า และเลื่อนขั้น “พระเอก” ของมื้ออาหาร กับ 3 นิทรรศการไฮไลต์ ได้แก่

– นิทรรศการรสชาติข้าวอีสาน “ข้าว… คุ้นเคย แต่ไม่รู้จัก” ทำความรู้จักศักยภาพของอาหารหลักที่ถูกมองข้ามอย่าง “ข้าว” กับ 4 โซนหลัก Rice (a)maze, Rice Flavors, Rice Unloaded และ Rice Standard

– โครงการมักหมัก (Isan Fermentation Showcase) แสดงความเป็นไปได้ใหม่จากภูมิปัญญาที่คุ้นเคย สร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ด้วยโครงการภูมิปัญญาหมักดองอีสาน (Isan Fermentation)

– Rice Pairing Program by Avani, Ad Lib, Kaen และ Seasons 27 ต่อยอดโครงการรสชาติข้าวอีสาน สู่การเป็นเมนูใหม่เพื่อชูวัตถุดิบของไทยในรูปแบบของ Fine Dining

3. อุตสาหกรรรมงานหัตถกรรมอีสาน (Craft & Design) กับ นิทรรศการ ยากให้ตาย ต้องได้ย้อม (Dying to Dye Exhibition) เมื่อการใช้สีธรรมชาติถูกเปลี่ยนไปเป็นการใช้สีสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม แต่กลับมานิยมอีกครั้งด้วยกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบกับคอมมูนิตี้ของคนทำสีธรรมชาติในภาคอีสานให้ได้รู้จักสีธรรมชาติ วิธีการทำ โอกาสทางธุรกิจ และร่วมสร้างสีของตนเองผ่านเวิร์กช็อปการผสมสี “อีสานโทน”

ตื่มที่ 2 “ตื่มตรอกตื่มย่าน” สร้างโอกาสใหม่ด้วยการปลุกชีวิตของ 2 พื้นที่หลักใจกลางเมือง ด้วยความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ

ย่านศรีจันทร์ Re-Telling Srichan Center Point ในชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี ฟื้นย่านการค้าปลีกเดิมให้กลับมามีชีวิตในบริบทใหม่ จากโครงการ Center Ponit เดิมของขอนแก่นที่เคยถูกเพลิงไหม้สู่การเป็นพื้นที่ทดลองเพื่อสร้างโอกาสและสร้างศักยภาพใหม่ในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ให้กับมาคึกคักและมีชีวิตชีวา

​ย่านกังสดาล กับ Kangsadan Walkable เพิ่มศักยภาพให้ย่านกังสดาล ด้วยงานศิลปะและการออกแบบพื้นที่ทางเท้า พื้นที่จอดรถและสวนสาธรณะ เพื่อสร้างอัตลักษณ์และความปลอดภัย ส่งเสริมให้กังสดาลน่าเดิมกว่าที่เคย

ตื่มที่ 3 “ตื่มช่องตื่มทาง” พื้นที่แสดงความสามารถของผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์และเยาวชนที่จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ

ตลาดสร้างสรรค์ D-kak Market สร้างโอกาสทางธุกิจและพบคู่ค้าใหม่ไปพร้อมกันใน ตลาดดีคัก D-Kak Market ที่มาพร้อมคอลเลคชั่นล่าสุดและเวิร์คช็อป DIY ให้ผู้เข้าชมได้สร้างสรรค์สินค้าในรูปแบบของตนเอง

Isan Showcase แลกเปลี่ยนเรื่องราวผ่านควาามชอบ ความสนใจ และมุมมองสร้างสรรค์ด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์ นักออกแบบ ศิลปิน หน่วยงาน ตลอดจนผู้ประกอบการงานสร้างสรรค์ในท้องถิ่นอีสาน กว่า 30 ผลงานสร้างสรรค์

ตื่มที่ 4 “ตื่มพี่ตื่มน้อง” ผสานพลังภาคเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคการศึกษา ในการขับเคลื่นภูมิภาคอีสาน มากกว่า 39 หน่วยงาน

1. Enlighten Run แลนเบิ่งดู๊ งานวิ่งเก็บแต้มในย่านเมืองพร้อมกิจกรรมพิเศษโดย A49 Khon Kaen สร้างความตะหนักถึงศักยภาพของพื้นที่ เข้าใจข้อจำกัด และเข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่ การสร้างการมีส่วนร่วมของคนทั่วไปในพื้นที่ซบเซากับนักสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนมากขึ้นผ่านรูปแบบของงานวิ่ง

2. Metal-Verse โดย Eyedropper Fill ภาพยนต์สารคดีแบบจัดวาง Immersive Documentary ที่จะพาผู้ชมทำความเข้าใจ ‘จักวาลแห่งโลกภายในจิตใจ’ เล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายและประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 3 คน 3 วัย เพื่อขยายภาพให้เห็นว่า โรคซึมเศร้า ไม่ได้เกิดจากปัจเจกเพียงลำพัง แต่บ่งบอกถึงสภาวะความป่วยไข้ของ ‘สังคม’ ที่ล้วนเป็นผลกระทบไม่ต่างกัน

3. Tram Test Ride & Open House โดย มหาวิทยาลัยเทคโยโลนีราชมงคลอีสาน นิทรรศการให้ความรู้โครงการวิจัยด้านระบบราง แสดงผลงาน รภไฟรางเบา (tram) ด้วยตู้โดยสาร Hiroshima Tram Model 907 อีกทั้งยังมีการจัดแสดงแท็กซี่ EV และข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ และทดลองนั่งรถรางได้ฟรี เฉพาะวันที่ 8-9 เมษายน 2566 เท่านั้น

มาร่วม ‘ตื่มบ้านตื่มเมือง’ ไปกับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 ในพื้นที่ใจกลางเมืองขอนแก่น ย่านกังสดาล และย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ระหว่างวันที่ 1 – 9 เมษายน 2566 สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.Isancreativefestival.com, FB/IG : Isancreativefestival, Line: @isancf #isancf2023#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

—————————————

กาฬสินธุ์

ส่องความดัง ผู้สาวอีสานคนดัง ✨ กับ ผู้บ่าวอินเตอร์

Published

on

ผู้สาวอีสานคนดัง ✨ กับ ผู้บ่าวอินเตอร์

ฮู้จักตัวอย่าง 6
ผู้สาวอีสานคนดัง ✨

 กับ ผู้บ่าวอินเตอร์ 🌏
💞

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ปังหลาย ม่วนคัก ! #ครบรอบ60ปี ม.ขอนแก่นจัดใหญ่ หมอลำ 3 วัน 3 คืน เกือบ 20 คณะ  บริเวณริมบึงศรีฐาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 9-11 ตุลาคม 2566

Published

on

หมอลำ 3 วัน 3 คืน เกือบ 20 คณะ

ปังหลาย ม่วนคัก !

#ครบรอบ60ปี ม.ขอนแก่นจัดใหญ่ หมอลำ 3 วัน 3 คืน เกือบ 20 คณะ 

บริเวณริมบึงศรีฐาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 9-11 ตุลาคม 2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี โดยเฟซบุ๊กเพจ ใต้เตียงมข. โพสต์ข้อความระบุว่า มหาวิทยาลัยจะจัดงานเฉลิมฉลอง โดยนำหมอลำเต็มวง 4 เวที 3 วัน 3 คืน เกือบ 20 คณะ แสดง ณ บริเวณริมบึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีเนื้อหาดังนี้

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

อันตรายมาก กินหมู กึ่งสุกกึ่งดิบ ไข้หูดับลุกลามเข้าไปใน สมอง

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2023 katipnews.com กระติบนิวส์ best counter