Connect with us

ขอนแก่น

พาเที่ยว ISANCF2023 ตาม “4 ตื่ม” 4 คอนเซ็ปต์ ขอนแก่นในมุมใหม่

Published

on

พาเที่ยว ISANCF2023

พาเที่ยว ISANCF2023 ตาม “4 ตื่ม” 4 คอนเซ็ปต์หลักให้ได้มองขอนแก่นในมุมใหม่

ยกทัพนิทรรศการและกิจกรรมมากมายให้ผู้เข้าชมได้ “ตื่มบ้านตื่มเมือง” ไปด้วยกัน

พาเที่ยว ISANCF2023 ตาม “4 ตื่ม” 4 คอนเซ็ปต์หลักให้ได้มองขอนแก่นในมุมใหม่

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 หรือ Isan Creative Festival 2023 เริ่มขึ้นแล้ววันนี้ ภายใต้ธีมหลัก “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” เติมเต็มเมืองด้วยความร่วมมือจากนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นขอนแก่นในมุมใหม่ พาเที่ยวเมืองขอนแก่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ 4 ตื่ม แสดงถึง 3 อุตสาหกรรมเด่นของวัฒนธรรมอีสานทั้งอุตสาหกรรมบันเทิง (Entertainment) อุตสาหกรรมอาหาร (Gastronomy) และอุตสาหกรรมงานฝีมือ (Craft) ได้แก่ ตื่มปากตื่มท้อง ตื่มตรอกตื่มย่าน ตื่มบ้านตื่มเมือง และ ตื่นพี่ตื่มน้อง

ตื่มที่ 1 “ตื่มปากตื่มท้อง” ส่งเสริมความรู้ท้องถิ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 3 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลัก ได้แก่

1. อุตสาหกรรมบันเทิง (Entertainment) กับ นิทรรศการหมอล้ำ หมอลำ (The Future of Molam) นำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมหมอลำในภาคอีสาน สู่การผลักดันขีดความสามารถของหมอลำ ผ่านประวัติศาสตร์ สินทรัพย์และอัตลักษณ์ของหมอลำอีสาน (เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี และวิธีการขับร้องที่โดเด่น) พร้อมทั้งเจาะลึกหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธุรกิจที่เป็นกระแสในระดับประเทศและสากลในอนาคต นอกจากนี้ยังจะได้ทราบถึง การเป็น Soft Power ของอุตสาหกรรมหมอลำจากธุรกิจท้องถิ่นสู่กระแสระดับประเทศอันเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมในสมัยใหม่ ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงของผู้คนทั่วโลก และเรียนรู้อนาคตของหมอลำทั้งเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ต่อยอดกับโปรแกรม Isan Music Pairing ที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมอาหารไปพร้อม ๆ กันอย่างสร้างสรรค์ กับคำถามที่ชวนให้ฉุกคิดว่า “เวลาดูหนังต้องกินป๊อปคอร์น แล้วเวลาฟังเพลงอีสานล่ะ… ต้องกินอะไร?”

2. อุตสาหกรรมอาหาร (Gastronomy) กับ นิทรรศการข้าวและผลิตภัณฑ์จากการเกษตรในภาคอีสานที่จับคู่กับความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น การเพิ่มมูลค่าสินค้า และเลื่อนขั้นเป็น “พระเอก” ของมื้ออาหาร กับ 4 นิทรรศการไฮไลต์ ได้แก่

​2.1 นิทรรศการรสชาติข้าวอีสาน “ข้าว… คุ้นเคย แต่ไม่รู้จัก” ทำความรู้จักศักยภาพของอาหารหลักที่ถูกมองข้ามอย่าง “ข้าว” ที่ใครๆ ก็มองว่า ไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหนก็คือ ข้าว เหมือนๆ กัน ในขณะที่เรามี Wine Sommelier หรือ Coffee Speciality มีวิธีวัดคุณภาพหลากหลาย ช่วยให้ไวน์หรือกาแฟมีคุณภาพสูง และขยายกลุ่มลูกค้าไปไกลถึงระดับโลก แล้วถ้าข้าวมีวิธีการแบบนี้เช่นกันล่ะ? ในอนาคตข้าวพันธุ์ไทย จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขนาดไหน ค้นหาคำตอบกันได้ กับ 4 โซนหลักของนิทรรศการรสชาติข้าวอีสาน ได้แก่

โซนที่ 1 Rice (a)maze “ทางสายข้าว” ความหลากหลายของพื้นที่ปลูกกับรสชาติข้าวที่แตกต่างกัน

โซนที่ 2 Rice Flavors วิเคราะห์รสชาติข้าว เจาะลึกโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของข้าวพันธุ์ไทยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โซนที่ 3 Rice Unloaded สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่จากอัตลักษณ์ท้องถิ่นของข้าวพันธุ์ไทยให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ และเรียนรู้กระบวนการหุงข้าวที่ทำให้ข้าวนุ่มและหอมยิ่งขึ้นกว่าเดิม

โซนที่ 4 Rice Standard การสร้างมาตรฐานของข้าวอีสานให้ก้าวหน้าด้วยแอพพลิเคชั่น “Thai Rice Flavor Open Database App” กระตุ้นและคงมาตรฐานข้าวไทยด้วยระบบการให้คะแนน พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

​2.2 โครงการมักหมัก (Isan Fermentation Showcase) จากวิธีการถนอมอาหารที่คุ้นเคย สู่การเป็นภูมิปัญญาสินทรัพย์ตั้งต้นของอีสาน สร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ด้วยโครงการภูมิปัญญาหมักดองอีสาน (Isan Fermentation) เพื่อแสดงความเป็นไปได้ใหม่จากภูมิปัญญาที่คุ้นเคยตลอด 9 วัน

​2.3 Rice Pairing Program by Avani, Ad Lib, Kaen และ Seasons 27 ต่อยอดโครงการรสชาติข้าวอีสาน สู่การเป็นเมนูใหม่เพื่อชูวัตถุดิบของไทยในรูปแบบของ Fine Dining ยกระดับพันธุ์ข้าวและอาหารไทยสู่การเป็นอาหารระดับสากล

3. อุตสาหกรรรมงานหัตถกรรมอีสาน (Craft & Design) กับ นิทรรศการ ยากให้ตาย ต้องได้ย้อม (Dying to Dye Exhibition) เมื่อการใช้สีธรรมชาติถูกเปลี่ยนไปเป็นการใช้สีสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม แต่กลับมานิยมอีกครั้งด้วยกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่องโลกของสีสันและการสร้างคุณค่าของสีด้วยความเชื่อ พบกับคอมมูนิตี้ของคนทำสีธรรมชาติในภาคอีสานให้ได้รู้จักสีธรรมชาติ วิธีการทำ โอกาสทางธุรกิจ และร่วมสร้างสีของตนเองผ่านเวิร์กช็อปการผสมสี “อีสานโทน”

ตื่มที่ 2 “ตื่มตรอกตื่มย่าน” สร้างโอกาสใหม่ด้วยการปลุกชีวิตของ 2 พื้นที่หลักใจกลางเมือง ด้วยความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ ผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่าง Creative Placemaking และ Co-creat a Creative Community บนย่านศรีจันทร์และย่านกังสดาล ผ่านกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

​ย่านศรีจันทร์ Re-telling Srichan Center Point ในชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี ฟื้นย่านการค้าปลีกเดิมให้กลับมามีชีวิตในบริบทใหม่ จากโครงการ Center Ponit เดิมของขอนแก่นที่เคยถูกเพลิงไหม้สู่การเป็นพื้นที่ทดลองเพื่อสร้างโอกาสและสร้างศักยภาพใหม่ในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ให้กลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวา โดยการต่อยอดเรื่องราวของชุมชน สู่การสร้างตัวตนใหม่ให้กับชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี ผ่านกิจกรรม Lighting & Installation สร้างจุดแลนด์มาร์คใหม่เที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน Creator x Local Business การทำงานร่วมกันของผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ปลุกย่านเก่าให้เกิดใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ Music & Performing การแสดงดนตรีเพื่อสุนทรียภาพในการชมนิทรรศการ Showcase & Exhibition ผลงานออกแบบด้านผ้าทอที่สะท้อนการต่อยอดภูมิปัญญาด้วยความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม Workshop สร้างสรรค์ผลงานที่ใครๆ ก็ทำได้ด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของคุณเอง Srichan Checkpoint อัตลักษณ์เมืองขอนแก่นบนฝาท่อ ที่สามารถสแกน QR Code และชมภาพอนาคตของเมืองขอนแก่นได้

ย่านกังสดาล กับ Kangsadan Walkable เพิ่มศักยภาพให้ย่านกังสดาล ด้วยงานศิลปะและการออกแบบพื้นที่ทางเท้า พื้นที่จอดรถและสวนสาธรณะ เพื่อสร้างอัตลักษณ์และความปลอดภัย ส่งเสริมให้กังสดาลน่าเดินกว่าที่เคย พร้อมนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษมากมาย

ตื่มที่ 3 “ตื่มช่องตื่มทาง” พื้นที่แสดงความสามารถของผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์และเยาวชนที่จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ ได้แก่

1. โอกาสการทางการค้า กับ ตลาดสร้างสรรค์ D-kak Market สร้างโอกาสทางธุกิจและพบคู่ค้าใหม่ไปพร้อมกันใน ตลาดดีคัก D-Kak Market ตลาดร้านค้าของบรรดาดีไซเนอร์และผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ที่รวบรวมสินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์และของดีแต่ละจังหวัด ที่มาพร้อมคอลเลคชั่นล่าสุดและเวิร์คช็อป DIY ให้ผู้เข้าชมได้สร้างสรรค์สินค้าในรูปแบบของตนเอง อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มาพร้อมกับเมนูสุดครีเอทีฟที่มีจำหน่ายเฉพาะในเทศกาลเท่านั้น

2. โอกาสในการแสดงออก: Isan Showcase เปลี่ยนพื้นที่และความคุ้นเคยแบบเดิม เติมภาพความทรงจำให้เต็ม “ตื่มด้วยผลงานสร้างสรรค์” ใน อีสานโชว์เคส 2566 (Isan Showcase 2023) แลกเปลี่ยนเรื่องราวผ่านความชอบ ความสนใจ แลกเปลี่ยนมุมมองสร้างสรรค์ด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์ นักออกแบบ ศิลปิน หน่วยงาน ตลอดจนผู้ประกอบการงานสร้างสรรค์ในท้องถิ่นอีสาน กว่า 30 ผลงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับคุณภาพชีวิต และผลงานดีไซน์กลิ่นอายอีสานจากนักออกแบบสร้างสรรค์ พร้อมกับกิจกรรม Srichan Open Stage ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงความสามารถด้านดนตรีอย่างไร้ขีดจำกัด และพื้นที่แสดงความสามารถของศิลปินรุ่นเยาว์ทั่วภาคอีสานอย่างนิทรรศการ Wish-ual Projection และ Isan Cosplay & Cover Dance

ตื่มที่ 4 “ตื่มพี่ตื่มน้อง” ผสานพลังภาคเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคการศึกษา ในการขับเคลื่นภูมิภาคอีสาน มากกว่า 39 หน่วยงาน เช่น

1. Enlighten Run แลนเบิ่งดู๊ งานวิ่งเก็บแต้มในย่านเมืองพร้อมกิจกรรมพิเศษโดย A49 Khon Kaen สร้างความตระหนักถึงศักยภาพของพื้นที่ เข้าใจข้อจำกัด และเข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่ ด้วยการเข้าถึงและสำรวจพื้นผ่านการวิ่ง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเมืองและช่วยเติมศักยภาพของพื้นที่ให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตมากขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนทั่วไปในพื้นที่ซบเซากับนักสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนมากขึ้น

2. Metal-Verse โดย Eyedropper Fill ภาพยนต์สารคดีแบบ Immersive Documentary ที่จะพาผู้ชมทำความเข้าใจ ‘จักวาลแห่งโลกภายในจิตใจ’ เล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายและประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 3 คน 3 วัย เพื่อขยายภาพให้เห็นว่า โรคซึมเศร้า ไม่ได้เกิดจากปัจเจกปัจจัยเพียงอย่างเดียว แต่บ่งบอกถึงสภาวะความป่วยไข้ของ ‘สังคม’ ที่เป็นผลกระทบไม่ต่างกับปัจจัยอื่นๆ สร้างพื้นที่ ‘รับฟัง’ และ ‘เข้าใจ’ ไปด้วยกัน

3. Tram Test Ride & Open House โดย มหาวิทยาลัยเทคโยโลนีราชมงคลอีสาน นิทรรศการให้ความรู้โครงการวิจัยด้านระบบราง แสดงผลงาน รถไฟรางเบา (Tram) ด้วยตู้โดยสาร Hiroshima Tram Model 907 อีกทั้งยังมีการจัดแสดงแท็กซี่ EV และข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ภายในนิทรรศการผู้เข้าชมสามารถทดลองนั่งรถรางได้ฟรี โดยกิจกรรมพิเศษนี้จะถูกจัดขึ้นเฉพาะวันที่ 1-2 และ 8-9 เมษายน 2566 เท่านั้น

มาร่วม ‘ตื่มบ้านตื่มเมือง’ ไปกับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 ในพื้นที่ใจกลางเมืองขอนแก่น ย่านกังสดาล และย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ระหว่างวันที่ 1 – 9 เมษายน 2566 สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.Isancreativefestival.com, FB/IG : Isancreativefestival, Line: @isancf #isancf2023#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

————————————–

(ฉบับย่อ สำหรับ FB Captionและช่องทางอื่นๆ)

พาเที่ยว #ISANCF2023 ตาม “4 ตื่ม” 4 คอนเซ็ปต์หลัก ให้ได้มองขอนแก่นในมุมใหม่ ยกทัพนิทรรศการและกิจกรรมมากมายให้ผู้เข้าชมได้ “ตื่มบ้านตื่มเมือง” ไปด้วยกัน

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 หรือ Isan Creative Festival 2023 เริ่มขึ้นแล้ววันนี้ ภายใต้ธีมหลัก “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” การเติมเต็มเมืองด้วยความร่วมมือจากนักสร้าง ผู้ประกอบการ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นขอนแก่นในมุมใหม่ พาเที่ยวเมืองขอนแก่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ 4 ตื่ม ที่จะแสดงถึง 3 อุตสาหกรรมเด่นของวัฒนธรรมอีสานทั้ง อุตสาหกรรมบันเทิง (Entertainment) อุตสาหกรรมอาหาร (Gastronomy) และอุตสาหกรรมงานฝีมือ (Craft) ได้แก่

ตื่มที่ 1 “ตื่มปากตื่มท้อง” ส่งเสริมความรู้ท้องถิ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 3 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลัก

​1. อุตสาหกรรมบันเทิง (Entertainment) กับ นิทรรศการหมอล้ำ หมอลำ (The Future of Molam) นำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมหมอลำในภาคอีสาน นำไปสู่การผลักดันขีดความสามารถของหมอลำ ผ่านประวัติศาสตร์ สินทรัพย์และอัตลักษณ์ของหมอลำอีสานพร้อมทั้งเจาะลึกหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และจุดประกายความคิดการเป็น Soft Power ของอุตสาหกรรมหมอลำจากธุรกิจท้องถิ่นสู่กระแสระดับประเทศ เรียนรู้อนาคตของหมอลำทั้งเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ด้วยโปรแกรม Isan Music Pairing กับคำถามที่ชวนให้ตอบว่า “เวลาดูหนังต้องกินป๊อปคอร์น แล้วเวลาฟังเพลงอีสานล่ะ… ต้องกินคู่กับอะไร?”

​2.อุตสาหกรรมอาหาร (Gastronomy) กับ นิทรรศการข้าวและผลิตภัณฑ์จากการเกษตรในภาคอีสานที่จับคู่กับความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น การเพิ่มมูลค่าสินค้า และเลื่อนขั้น “พระเอก” ของมื้ออาหาร กับ 3 นิทรรศการไฮไลต์ ได้แก่

– นิทรรศการรสชาติข้าวอีสาน “ข้าว… คุ้นเคย แต่ไม่รู้จัก” ทำความรู้จักศักยภาพของอาหารหลักที่ถูกมองข้ามอย่าง “ข้าว” กับ 4 โซนหลัก Rice (a)maze, Rice Flavors, Rice Unloaded และ Rice Standard

– โครงการมักหมัก (Isan Fermentation Showcase) แสดงความเป็นไปได้ใหม่จากภูมิปัญญาที่คุ้นเคย สร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ด้วยโครงการภูมิปัญญาหมักดองอีสาน (Isan Fermentation)

– Rice Pairing Program by Avani, Ad Lib, Kaen และ Seasons 27 ต่อยอดโครงการรสชาติข้าวอีสาน สู่การเป็นเมนูใหม่เพื่อชูวัตถุดิบของไทยในรูปแบบของ Fine Dining

3. อุตสาหกรรรมงานหัตถกรรมอีสาน (Craft & Design) กับ นิทรรศการ ยากให้ตาย ต้องได้ย้อม (Dying to Dye Exhibition) เมื่อการใช้สีธรรมชาติถูกเปลี่ยนไปเป็นการใช้สีสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม แต่กลับมานิยมอีกครั้งด้วยกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบกับคอมมูนิตี้ของคนทำสีธรรมชาติในภาคอีสานให้ได้รู้จักสีธรรมชาติ วิธีการทำ โอกาสทางธุรกิจ และร่วมสร้างสีของตนเองผ่านเวิร์กช็อปการผสมสี “อีสานโทน”

ตื่มที่ 2 “ตื่มตรอกตื่มย่าน” สร้างโอกาสใหม่ด้วยการปลุกชีวิตของ 2 พื้นที่หลักใจกลางเมือง ด้วยความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ

ย่านศรีจันทร์ Re-Telling Srichan Center Point ในชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี ฟื้นย่านการค้าปลีกเดิมให้กลับมามีชีวิตในบริบทใหม่ จากโครงการ Center Ponit เดิมของขอนแก่นที่เคยถูกเพลิงไหม้สู่การเป็นพื้นที่ทดลองเพื่อสร้างโอกาสและสร้างศักยภาพใหม่ในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ให้กับมาคึกคักและมีชีวิตชีวา

​ย่านกังสดาล กับ Kangsadan Walkable เพิ่มศักยภาพให้ย่านกังสดาล ด้วยงานศิลปะและการออกแบบพื้นที่ทางเท้า พื้นที่จอดรถและสวนสาธรณะ เพื่อสร้างอัตลักษณ์และความปลอดภัย ส่งเสริมให้กังสดาลน่าเดิมกว่าที่เคย

ตื่มที่ 3 “ตื่มช่องตื่มทาง” พื้นที่แสดงความสามารถของผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์และเยาวชนที่จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ

ตลาดสร้างสรรค์ D-kak Market สร้างโอกาสทางธุกิจและพบคู่ค้าใหม่ไปพร้อมกันใน ตลาดดีคัก D-Kak Market ที่มาพร้อมคอลเลคชั่นล่าสุดและเวิร์คช็อป DIY ให้ผู้เข้าชมได้สร้างสรรค์สินค้าในรูปแบบของตนเอง

Isan Showcase แลกเปลี่ยนเรื่องราวผ่านควาามชอบ ความสนใจ และมุมมองสร้างสรรค์ด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์ นักออกแบบ ศิลปิน หน่วยงาน ตลอดจนผู้ประกอบการงานสร้างสรรค์ในท้องถิ่นอีสาน กว่า 30 ผลงานสร้างสรรค์

ตื่มที่ 4 “ตื่มพี่ตื่มน้อง” ผสานพลังภาคเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคการศึกษา ในการขับเคลื่นภูมิภาคอีสาน มากกว่า 39 หน่วยงาน

1. Enlighten Run แลนเบิ่งดู๊ งานวิ่งเก็บแต้มในย่านเมืองพร้อมกิจกรรมพิเศษโดย A49 Khon Kaen สร้างความตะหนักถึงศักยภาพของพื้นที่ เข้าใจข้อจำกัด และเข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่ การสร้างการมีส่วนร่วมของคนทั่วไปในพื้นที่ซบเซากับนักสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนมากขึ้นผ่านรูปแบบของงานวิ่ง

2. Metal-Verse โดย Eyedropper Fill ภาพยนต์สารคดีแบบจัดวาง Immersive Documentary ที่จะพาผู้ชมทำความเข้าใจ ‘จักวาลแห่งโลกภายในจิตใจ’ เล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายและประสบการณ์ชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 3 คน 3 วัย เพื่อขยายภาพให้เห็นว่า โรคซึมเศร้า ไม่ได้เกิดจากปัจเจกเพียงลำพัง แต่บ่งบอกถึงสภาวะความป่วยไข้ของ ‘สังคม’ ที่ล้วนเป็นผลกระทบไม่ต่างกัน

3. Tram Test Ride & Open House โดย มหาวิทยาลัยเทคโยโลนีราชมงคลอีสาน นิทรรศการให้ความรู้โครงการวิจัยด้านระบบราง แสดงผลงาน รภไฟรางเบา (tram) ด้วยตู้โดยสาร Hiroshima Tram Model 907 อีกทั้งยังมีการจัดแสดงแท็กซี่ EV และข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ และทดลองนั่งรถรางได้ฟรี เฉพาะวันที่ 8-9 เมษายน 2566 เท่านั้น

มาร่วม ‘ตื่มบ้านตื่มเมือง’ ไปกับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 ในพื้นที่ใจกลางเมืองขอนแก่น ย่านกังสดาล และย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ระหว่างวันที่ 1 – 9 เมษายน 2566 สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.Isancreativefestival.com, FB/IG : Isancreativefestival, Line: @isancf #isancf2023#isancreativefestival#เทศกาลอีสานสร้างสรรค์

—————————————

ขอนแก่น

เจาะลึก! เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566

Published

on

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566

เจาะลึก! ความเป็นอีสานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ยกระดับศักยภาพผ่านเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566

ชวนทำความรู้จักกับเบี้องหลังแนวคิดการจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 หรือ Isan Creative Festival 2023 (ISANCF2023) โดยในปีนี้ยังคงมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 สาขาที่มีความโดดเด่นของภูมิภาคอีสาน ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมบันเทิงอีสาน (Isan Entertainment) 2. อุตสาหกรรมอาหารอีสาน (Isan Gastronomy) และ 3. อุตสาหกรรมงานหัตถกรรมอีสาน (Isan Craft & Design) ภายใต้ธีม “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” หรือ “Regional (enlight) sation” เป็นการเติมเต็มเมืองขอนแก่นและอีสานด้วยความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับให้เป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ที่เบ่งบาน ขณะเดียวกันยังยกระดับภูมิภาคอีสานให้ ‘น่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว’ เป็นการสร้างโอกาสต่อยอดองค์ความรู้ ไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่เราอาจคาดไม่ถึงว่าความเป็นอีสาน จะสามารถก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างไร้ขีดจำกัด

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

ขอนแก่น

CEA ขอนแก่น เปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ โชว์ไอเดียอีสาน

Published

on

CEA ขอนแก่น เปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566

CEA ขอนแก่น เปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 โชว์ไอเดียอีสาน สู่ ศักยภาพการออกแบบระดับประเทศ

วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่าย เปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 นำเสนอผลงานผ่านอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้แนวคิด “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” เพื่อโชว์ศักยภาพการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานมาสร้างสรรค์และต่อยอดในรูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอีสาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบันเทิง และ อุตสาหกรรมหัตถกรรมและงานฝีมือ คาดกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค โดยเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 9 เมษายน 2566 ตลอด 9 วัน บน 2 ย่านใจกลางเมืองขอนแก่น ย่านกังสดาล – ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ผู้ว่าขอนแก่น เผย หากชาวบ้านไม่เอา ‘เฮือนโบราณ’ หลังจบงาน พร้อมรื้อทิ้ง!

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์