นายกรัฐมนตรียืนยัน! ความยุติธรรมต้องมีในสังคมไทย โดยต้องไม่แบ่งชนชั้น

นายกรัฐมนตรียืนยัน ความยุติธรรมต้องมีในสังคมไทย โดยต้องไม่แบ่งชนชั้น พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา

วันที่ (29 ก.ค. 63) เวลา 12.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รณรงค์ให้ทุกคนตระหนักรู้และป้องกันตัวจากโรคไวรัสตับอักเสบ  โดยประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นความก้าวหน้าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม  พร้อมชื่นชมความสำเร็จทีมนักวิจัยไทย เตรียมผลิตหลอดบรรจุวัคซีน ชุด PPE ลดค่าใช้จ่าย สร้างมูลค่าสินค้าสาธารณสุขสำหรับการส่งออก

นายกรัฐมนตรีเผยถึงกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนว่า  รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารต้องสร้างความชัดเจน โดยไม่ก้าวล่วงการทำงานของกระบวนการยุติธรรม  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายกรณีดังกล่าว โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นประธานคณะกรรมการ  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  อาทิ   ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ประธานคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย   ประธานคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม นายกสภาทนายความ  คณบดีคณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นกรรมการ ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการให้เกิดความยุติธรรมในสังคมไทย  และยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  การปฏิรูปกฎหมาย  พร้อมให้ความเชื่อมั่น นายกรัฐมนตรีไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรืออำนาจในการสั่งการอัยการ ศาล ตำรวจ แต่ขอยืนยันความยุติธรรมต้องมีในสังคมไทยโดยต้องไม่แบ่งชนชั้น

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังแสดงความห่วงใยถึงการเคลื่อนไหวชุมนุมของนักศึกษา  ไม่ห้ามให้มีการชุมนุมแต่ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  เพราะนักศึกษาทุกคนเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต   โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าให้มีการเผชิญหน้า ดูแลความปลอดภัยเรียบร้อย ขอทุกฝ่ายเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานของรัฐบาล  สำหรับการปรับคณะรัฐมนตรี ในตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อทูลเกล้าฯ ตามเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม

……………….

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.