“โครงการชลประทานกาฬสินธุ์” เปิดรับสมัครแรงงานตามมาตรการจ้างแรงงานของกรมชลประทาน

“โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ รับสมัครแรงงานตามมาตรการจ้างแรงงานของกรมชลประทาน”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 นายเกริกกรุง สุภัควนิช ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้นายสุทธิพันธ์ ตันตระกูล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ รับสมัครแรงงานเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ด้านปรับปรุงระบบชลประทาน และงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามมาตรการการจ้างแรงงานของกรมชลประทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ที่มีรายได้น้อยและประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของกรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมสมัครงานในครั้งนี้ประมาณ 21 คน

ข้อมูลจาก: สำนักงานชลประทานที่ 6


อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติมคลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.