มหาสารคาม อนุมัติ!ให้เอกชนก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์มูลค่า 70 ล้านบาท

จังหวัดมหาสารคามมีมติอนุมัติให้เอกชนก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์มูลค่า 70 ล้านบาท กำลังการผลิตและชำแระหมู300ตัว/วัน 

          เมื่อวันที่ 24-11-63 นายเกียรติศักดิ์   ตรงศิริ  ผวจ. มหาสารคาม ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย สพ.ญ.ศุภธิดา ภิเศก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม   

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ของบริษัทเอ็มพีหมูสด จำกัด โดยขออนุญาตก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อ.เชียงยืน มีมูลค่าการก่อสร้างกว่า 70 ล้านบาท เมื่อแล้วเสร็จจะมีกำลังการผลิตและชำแระหมูได้มากถึงวันละ 300 ตัว /วัน และในที่ประชุมยังได้อนุมัติให้นายทวีลาภ  ปักกัง ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ อ.วาปีปทุม อีก 1 แห่งมีกำลังการผลิตและชำแระหมูได้วันละ 5 ตัว /วัน ด้วย ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคามมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกิจการเกี่ยวโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะอนามัย และถูกต้องตามกฎหมาย

ที่มา:ประสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.