ครม.เห็นชอบ​ จัดเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ

ครม. รับทราบความพร้อมการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล 

คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล เมื่อวัน (12 ม.ค. 64) เวลา 13.30 น. ณ โถงตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจ้งให้คณะกรรมการเลือกตั้งทราบต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เบื้องต้น กำหนดเอาไว้ในวันที่ 21 มี.ค. 64​ ซึ่งสามารถขยับวันเลือกตั้งออกไปได้หากมีประเด็นสถานการณ์โควิด ณ ช่วงเวลานั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.