Connect with us

Breaking News

เศร้า “ศรีสะเกษ” ติดโควิดเสียชีวิตรายที่ 2 กักตัวแพทย์-พยาบาล 67 ราย

Published

on

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ ยังมีความรุนแรงโดยเฉพาะสถานการณ์ล่าสุดมีรายงานว่า วันนี้พบมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการโรคอื่นแต่กลับพบว่า ปอดอักเสบจึงทำการตรวจหาเชื้อโรคโควิดจึงพบว่า มีเชื้อโควิด-19 ทำให้ต้องกักตัวเจ้าหน้าที่แพทย์ – พยาบาล และปิดตึกหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลกันทรลักษ์ พร้อมนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจหาเชื้อทุกคนรวมกว่า 67 คน ส่งผลกระทบต่ออัตรากำลังของแพทย์ – พยาบาล ในการดูแลเข้าเวรให้บริการแก่ผู้ป่วยปกติ จำเป็นต้องประกาศงดรักษาผู้ป่วยปกตินอกเวลาออกไปก่อน พร้อมงดย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นเข้ามา และงดการย้ายออก

นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จังหวัดศรีสะเกษมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 3 ราย โดยมียอดสะสม รวม 275 ราย รับการรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว 171 ราย ยังคงรับการรักษาอยู่ 102 ราย แต่ข่าวร้าย คือ มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมา 1 ราย รวมสะสมจังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิต รวมเป็น 2 ราย ที่เพิ่มมาจากโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ซึ่งมาทราบหลังจากที่เข้ามารับการักษาป่วยจากโรคอื่นอยู่ในหอผู้ป่วย ตึกอายุรกรรม เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไตวาย ต้องฟอกไตผ่านทางหน้าท้อง และขณะรักษามีภาวะแทรกซ้อนเป็นปอดอักเสบ ซึ่งทางการแพทย์ หากพบปอดอักเสบต้องตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วย ซึ่งก็พบว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ต่อมาผู้ป่วยมีอาการทรุดหนัก ขณะนำส่งต่อไปโรงพยาบาลศรีสะเกษ เกิดหมดลมหายใจ เสียชีวิตระหว่างทาง

โดยในกรณีนี้ได้ส่งผลกระทบต่อบุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด โดยขณะดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคไตวาย แม้จะสวมหน้ากากแต่ก็ไม่ได้สวมชุด PPE จึงได้ทำการสอบสวนโรค พบว่า มีทั้งผู้ใกล้ชิดทั้งแพทย์ -พยาบาล ญาติผู้ป่วย และผู้ป่วยรายอื่น ๆ ที่นอนพักรักษาตัวยังหอผู้ป่วยเดียวกันนั้น ที่จะต้องตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 และต้องทำการกักตัว

ผลกระทบจากผู้ป่วยที่เสียชีวิตรายนี้ ต้องกักตัวแพทย์ – พยาบาล ที่เสี่ยงสูง จำนวน 16 คน และพยาบาลที่เสี่ยงต่ำ รวมทั้งญาติด้วย กว่า 50 คน รวม 67 คน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริการของทางโรงพยาบาล ที่จะให้บริการผู้ป่วยทั่วไป ต้องประกาศงดการบริการนอกเวลาราชการ ส่วนตึกหอผู้ป่วยที่มีผู้ติดเชื้อ ก็ต้องปิดเพื่อทำความสะอาด ห้ามผู้ป่วยเข้าออก ห้ามเคลื่อนย้าย งดการรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ด้วย ซึ่งการกักตัวจะต้องมีการตรวจหาเชื้อทุกระยะคือ 7 วัน 13 วัน

สิ่งสำคัญที่อยากจะฝากก็คือ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้าน จะต้องดำเนินการตามมาตรการดูแลตนเอง งดกิจกรรมเสี่ยงในที่ชุมชน ออกจากเคหสถานต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง ล้างมือบ่อย ๆ เพราะในระยะหลังมานี้ เราจะพบการติดเชื้อโรคจากชุมชน จากคนในหมู่บ้าน ที่ไปสัมผัสเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาจากแหล่งอื่น ก่อนนำมาแพร่ระบาดในหมู่บ้าน ในครอบครัวตนเองก่อน ดังนั้นหากตนเองเฝ้าระวังตนเองอย่างดีที่สุด ทุกคนก็จะปลอดภัย หมู่บ้านก็จะปลอดภัย อำเภอ จังหวัดก็ปลอดภัยหยุดเชื้อได้แน่นอน

ข้อมูลข่าวจาก ฐานเศรษฐกิจ

Breaking News

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา (บรรจุทั่วประเทศ)

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน (ทั่วประเทศ)  620 อัตรา 

Published

on

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2566 จำนวน 620 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (การขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า วิเคราะห์วงเงินกู้ ตรวจสอบและจัดทำหลักประกันเงินกู้ การจำนอง การไถ่ถอน-จำนอง และนิติกรรมอื่นๆ) ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการหนี้
ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้ จัดทำสัญญาการรับใช้หนี้ รวบรวม และจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดชั้นลูกหนี้) ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาลูกค้า และนโยบายรัฐตามที่ได้รับ
มอบหมาย ติดตาม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อทุจริต ของสถาบันเกษตรกร รายงานผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ
 จำนวนความต้องการประมาณ 620 อัตรา โดยเป็นประมาณการความต้องการ 2 ปี ในภาพรวมของธนาคารซึ่งอัตราว่างของแต่ละภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับรอบการบรรจุพนักงานใหม่ของธนาคาร แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค
ประกอบด้วย
1. ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร)
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
3. ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
4. ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช
ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
2 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่31 พฤษภาคม 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยปริญญาบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) เท่านั้น ธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของ สำนักงาน ก.พ. (http://accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
3 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถือว่า เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” ระบุประเภท “บุคคลภายนอก”) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2566 (ยกเว้นวันสุดท้ายปิดรับสมัครภายใน เวลา 16.30 น.)

Continue Reading

Breaking News

ศธ.ยุบ กศน.เปลี่ยนสถานะเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้เต็มรูปแบบ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์