Connect with us

Breaking News

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 แจ้งเตือนวิกฤติน้ำมาก จำนวน 8 สถานี

Published

on

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ได้รับการประสานข้อมูลจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 จ.ขอนแก่น รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

สถานการณ์น้ำ ในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาที่อยู่ในระดับ วิกฤติน้ำมาก จำนวน 8 สถานี ได้แก่

1. สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชี ที่บ้านโนนเชือก ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ระดับน้ำ 11.00 เมตร (ระดับวิกฤติ 11.00 ม.) ระดับน้ำอยู่เท่ากับระดับตลิ่ง ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 0.44 เมตร

2. สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชี ที่บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ระดับน้ำ 8.36 เมตร (ระดับวิกฤติ 8.00 เมตร) ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.36 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 0.05 เมตร

3. สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชี ที่บ้านกุดเวียน ต.ส้มป่อย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ระดับน้ำ 10.74 เมตร (ระดับวิกฤติ 10.50 ม.) ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.24 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 0.12 เมตร

4. สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชี ที่บ้านท่าฉาง ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิระดับน้ำ 13.41 เมตร (ระดับวิกฤติ 11.80 เมตร) ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 1.61 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 0.36 เมตร

5. สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชี ที่บ้านโจด ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ระดับน้ำ 13.45 เมตร (ระดับวิกฤติ 12.60 เมตร) ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.85 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 0.06 เมตร

6. สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชี ที่บ้านหนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระดับน้ำ 12.00 เมตร (ระดับวิกฤติ 11.00 เมตร) ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 1.00 เมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 0.84 เมตร

7. สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชี ที่บ้านเหล่านกชุม ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระดับน้ำ 8.50 เมตร (ระดับวิกฤติ 8.00 ม.) ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.50 เมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 1.25 เมตร

8. สถานีอุทกวิทยาลำน้ำเชิญ ที่บ้านท่าเดื่อ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ระดับน้ำ 6.06 เมตร (ระดับวิกฤติ 5.80 ม.) ระดับน้ำอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง 0.26 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 0.20 เมตร

สถานการณ์น้ำ ในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาที่อยู่ในระดับ แจ้งเตือนน้ำมาก จำนวน 5 สถานี ได้แก่

1. สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชี ที่บ้านกอก ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ระดับน้ำ 10.57 เมตร (ระดับวิกฤติ 10.90 เมตร) ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.33 เมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 0.57 เมตร

2. สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชี ที่ยโสธร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร ระดับน้ำ 9.27 เมตร (ระดับวิกฤติ 10.00 เมตร) ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.73 เมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 0.10 เมตร

3. สถานีอุทกวิทยาแม่น้ำชี ที่มหาชนะชัย ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ระดับน้ำ 9.37 เมตร (ระดับวิกฤติ 9.80 เมตร) ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.43 เมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 0.09 เมตร

4. สถานีอุทกวิทยาน้ำพรม ที่บ้านพรมใต้ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ระดับน้ำ 4.60 เมตร (ระดับวิกฤติ 5.20 เมตร) ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.60 เมตร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้ 0.14 เมตร

5. สถานีอุทกวิทยาน่ำยัง ที่บ้านนาทม ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ระดับน้ำ 8.06 เมตร (ระดับวิกฤติ 9.00 เมตร) ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.94 เมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 0.40 เมตร

ข้อมูลข่าวจาก เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

Breaking News

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 273 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ครม.เคาะแล้ว ค่าจ้างตามมาตรฐานกลุ่มอาชีพ 17 สาขา สูงสุดรับวันละ 715 บาท

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 55 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์