Connect with us

Breaking News

เคยไปยัง? ปราสาทกู่ศาลานางขาว อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

Published

on

ปราสาทกู่ศาลานางขาว ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านกู่ ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติ
เป็นศาสนสถานศิลาแลง ประกอบด้วย ฐานอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางด้านทิศใต้ มีซุ้มประตูหรือโคปุระรูปกากบาทด้านทิศตะวันออกของตัวอาคาร

ด้านหลังอาคารพบใบเสมาศิลาแลงตรงกลางสลักรูปสถูปกลางใบ จากการขุดแต่งโบราณสถานศาลานางขาวในปี พ.ศ.2514 ได้พบศิลาจารึก 1 หลัก เขียนด้วยอักษรขอมโบราณ ภาษาเขมร กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 มีเนื้อหากล่าวว่า

พระบาทบรมไกวัลยบท(พระเจ้าชัยวรมันที่ 6) มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้บรรดาพวกข้าราชการผู้มีนามว่า ราชปติวรมัน 3 คน จารึกสุพรรณบัฎเพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ในกัมรเตงชคต หรือเทวสถาน

ปราสาทประธานหันหน้าไปด้านทิศตะวันตก

 

ใบเสมาศิลาแลงที่มีการสลักรูปสถูปไว้กลางใบ

 

จารึกสุพรรณบัฎ

เทวรูปที่ได้จากการขุดแต่ง ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติขอนแก่น

เทวรูปที่ได้จากการขุดแต่ง ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติขอนแก่น

อายุสมัย
เมื่อพิจารณาจากแผนผังของอาคารแล้ว สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในศิลปะทวาราวดี ถึงสมัยขอม ราวพุทธศตวรรษที่ 13-16

การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดขอบเขตที่ดินโบราณสถาน เล่มที่ 121 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก พระบรมธาตุนาดูน

Breaking News

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน 166 อัตรา

Published

on

กรมที่ดินรับสมัครงาน

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 166 อัตรา รับสมัคร 10–30 มี.ค.66

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์