Connect with us

Breaking News

มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

Published

on

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เผยว่า ด้วยจังหวัดมหาสารคาม ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทดแทนอัตราว่างในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวน 2 อัตรา

ผู้ที่สนใจสมัครและเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ฉบับ ต่อคณะกรรมการการรับสมัครและคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566 ในวัน เวลา ราชการ ณ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคามจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม (กลุ่มงานความมั่นคง) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม และทางเว็บไซต์จังหวัดมหาสารคาม https://mahasarakham.go.th

Breaking News

มท.1 ลงนามคำสั่งตั้ง “คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล”

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

รมช.สธ. ผลักดันผลิตแพทย์อีก 2.5 หมื่นคน กระจายลง รพ.สต.แห่งละ 3 คน

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา

Published

on

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2023 katipnews.com กระติบนิวส์ best counter