Connect with us

งานราชการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Published

on

ม.อุบล รับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองบริการกรศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน: 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครสอบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://jobs.ubu.ac.th หรือ www.ubu.ac.th หัวข้อ สมัครงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 8ธ.ค. – 30ธ.ค. 2565 

รายละเอียด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Advertisement

Breaking News

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจชั้นประทวน(สายงายดุริยางคศิลป์) 20 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก 2,716 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

งานราชการ

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 62 อัตรา

Published

on

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ประกาศ กรมทางหลวงชนบท
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2023 katipnews.com กระติบนิวส์ best counter