Connect with us

งานราชการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Published

on

ม.อุบล รับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองบริการกรศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน: 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครสอบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://jobs.ubu.ac.th หรือ www.ubu.ac.th หัวข้อ สมัครงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 8ธ.ค. – 30ธ.ค. 2565 

รายละเอียด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Advertisement

Breaking News

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา (บรรจุทั่วประเทศ)

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 55 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์