Connect with us

Breaking News

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Published

on

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

2.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

3.ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

จำนวน 1 อัตรา

คำตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิ ป.ตรี จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์

4.ตำแหน่ง เภสัชกร

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 22,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัช

5.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 11,510 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิ ม]3 หรือ ม.6 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ไม่น้อยกว่า 4 ปี

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงาน สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อาคารอำนวยการชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ไฟล์ประกาศรับสมัครงาน)

Breaking News

ธกส. เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 10 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน (ไม่ผ่าน ก.พ.)

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ข่าวดี รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ทำงานบนเรือสำราญมากกว่า 1,000 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์