Connect with us

Breaking News

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา

Published

on

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 7 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

2. ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีวินิจฉัย หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเครียร์ปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ หรือ
  ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ทางรังสีเทคนิค ทางรังสีวินิจฉัย หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวัสดุศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

4. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

5. ตำแหน่งวิศวกรนิวเครียร์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน15,000 -16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมโลหการ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมระบบควบคุม หรือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

6. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน11,500 -12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

การรับสมัคร
ผู้ประสงจะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เเว็บไซต์ https://osp.thaijobjob.com ตั้งเเต่วันที่ 3 – 30 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

Breaking News

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์