Connect with us

Breaking News

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา

Published

on

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย จำนวน 21 อัตรา ดีงนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)  จำนวน 3 อัตรา
2. นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)   จำนวน 1 อัตรา
3. นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)   จำนวน 1 อัตรา
4. นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)   จำนวน 2 อัตรา
5. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)   จำนวน 1 อัตรา
6. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)   จำนวน 2 อัตรา
7. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)   จำนวน 5 อัตรา
8. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)   จำนวน 1 อัตรา
9. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี)   จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี)   จำนวน 2 อัตรา
11. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)   จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี)   จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกที่เว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com/ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Breaking News

สนามบินมหาสารคาม หายไปไหน… ทำไมจึงเปลี่ยนไป?

Published

on

สนามบินมหาสารคาม

รู้ไหมว่า “มหาสารคามเคยมีสนามบิน”…แล้วทำไมถึงเปลี่ยนไป?

จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสาน เป็นจังหวัดขนาดเล็กมีพื้นที่เป็นลำดับที่15 ของภาคอีสาน จังหวัดมหาสารคามมีพัฒนาการตั้งขึ้นเป็น “เมืองมหาสารคาม” เมื่อ พ.ศ. 2408 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา และประกอบอาชีพด้านกสิกรรม ดำรงชีวิตตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีการไปมาหาสู่กัน ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสานทั่วไป

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้างฯ หลายอัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์