Connect with us

Breaking News

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 

Published

on

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหนาคร เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
สำนักงาน ก.ก. จะรับสมัครสอบ จำนวน 2 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา
2. ระดับปริญญาตรี

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 5 – 20 ตุลาคม  2565 ตลอด 24  ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2565”

Breaking News

สนามบินมหาสารคาม หายไปไหน… ทำไมจึงเปลี่ยนไป?

Published

on

สนามบินมหาสารคาม

รู้ไหมว่า “มหาสารคามเคยมีสนามบิน”…แล้วทำไมถึงเปลี่ยนไป?

จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสาน เป็นจังหวัดขนาดเล็กมีพื้นที่เป็นลำดับที่15 ของภาคอีสาน จังหวัดมหาสารคามมีพัฒนาการตั้งขึ้นเป็น “เมืองมหาสารคาม” เมื่อ พ.ศ. 2408 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา และประกอบอาชีพด้านกสิกรรม ดำรงชีวิตตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีการไปมาหาสู่กัน ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสานทั่วไป

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้างฯ หลายอัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์