Connect with us

Breaking News

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา

Published

on

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว วพม.จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ชั้น 4 วพม.( หญิง/ชาย )
จำนวน 1 อัตรา 
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

2.ตำแหน่ง พนักงานธุรการชั้น 1 วพม. ( หญิง/ชาย )
จำนวน 4 อัตรา 
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

3.ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่ วพม. ( หญิง/ชาย )
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

4.ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม วพม. (หญิง)
จำนวน 1 อัตรา 
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 40 ปีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

5.ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 2 วพม. ( หญิง/ชาย )
จำนวน 1 อัตรา 
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปีสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)

6.ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ( หญิง/ชาย )
จำนวน 1 อัตรา 
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปีสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

การับสมัครสอบ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึง 20 ตุลาคม 2564 (ในวัน และ เวลาราชการ) ณ อาคารตึกอำนวยการ ชั้น 2 แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และต้องสมัครด้วยตนเอง (ไฟล์ประกาศรับสมัครงาน)

Breaking News

เตือน “คนละครึ่ง” เฟส4 ไม่มี SMS ขอข้อมูลส่วนตัวทางการเงิน อย่ากด!

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์