Connect with us

ข่าวเศรษฐกิจ

ราคาดี!! เฮหนัก!! ชาวไร่มัน ส่งออกมันเส้น – อัดเม็ด ไปฟิลิปปินส์สร้างรายได้กว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อปี ช่วยดันราคามันสูงขึ้นต่อเนื่อง

Published

on

ราคามันดี

เฮหนัก!! ไปกับเกษตรกรไทย ได้ MOU กับฟิลิปปินส์ ส่งออกมันเส้น – อัดเม็ด สร้างรายได้กว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อปี ช่วยดันราคามันสูงขึ้นต่อเนื่อง

ราคามันดี
ราคามันดี

ข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จากนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อตอบโจทย์ตลาด ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ จับมือกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ (The Philippines Association of Feed Millers, Inc.: PAFMI) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เจรจาซื้อขายมันเส้นและมันอัดเม็ดของไทย คิดเป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท/ปี ระหว่างสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย กับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ (PAFMI)

นับเป็นการซื้อขายล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์มีความต้องการนำเข้ามันสำปะหลังจากไทยไปใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกสำหรับผลิตอาหารสัตว์ เพื่อทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และธัญพืชอื่นที่มีราคาสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย – ยูเครน

ราคามันดี

ถือเป็นผลดีของเกษตกรผู้ผลิต ที่ทางก.พาณิชย์เร่งขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลังต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรเชื่อมั่นว่าจะมีตลาดที่ดีรองรับ สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม และสอดคล้องกับกลไกตลาดโลก

#เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด #มันสำปะหลัง #ส่งออก #เพื่อเกษตรกร #ทีมประเทศไทย #คำไหนคำนั้น

———-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Breaking News

อ่วม! ปรับสูตรค่าไฟ พ.ค.นี้ ชาวบ้านผวาจ่ายแพงเท่าโรงงาน

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ครม.เคาะแล้ว ค่าจ้างตามมาตรฐานกลุ่มอาชีพ 17 สาขา สูงสุดรับวันละ 715 บาท

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

บิ๊กป้อม เล็ง! ปรับค่าตอบแทน แรงงานทักษะฝีมือ  3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์