Connect with us

ข่าวเด่น

ก.เกษตรและสหกรณ์ เตรียมจ้างงาน 86,000 คน งบกว่า 5,336 ล้านบาท หวังสร้างรายได้เสริมให้พี่น้องเกษตรกร

Published

on

กรมชลประทานจ้างงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมช่วยเหลือประชาชน!!  ประกาศเตรียมเปิดจ้างแรงงานชลประทานปี 66 หวังสร้างรายได้เสริมให้พี่น้องเกษตรกร ตั้งเป้าหมาย 86,000 คน วงเงินกว่า 5,336 ล้านบาท

สถานการณ์โควิด-19 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มีคนตกงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปีงบประมาณ 2566 ปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

กรมชลประทานจ้างงาน

โดยในปีนี้ มีแผนจ้างแรงงานวงเงินกว่า 5,336 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ประมาณ 86,000 คน

ระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 3 – 10 เดือน วงเงินจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 26,100-87,000 บาท/คน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ้างต่อคน)

โดยเกณฑ์การจ้างแรงงานจะพิจารณากลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ดังนี้

✓1. เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่

✓2. สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทานในพื้นที่

✓3. ประชาชน และผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่ และ

✓4. หากแรงงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอให้พิจารณาจ้างเกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง จากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลุ่มน้ำ ตามลำดับ

ก.เกษตรและสหกรณ์ เตรียมจ้างงาน 86,000 คน งบกว่า 5,336 ล้านบาท หวังสร้างรายได้เสริมให้พี่น้องเกษตรกร
ก.เกษตรและสหกรณ์ เตรียมจ้างงาน 86,000 คน งบกว่า 5,336 ล้านบาท หวังสร้างรายได้เสริมให้พี่น้องเกษตรกร

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร 1460 สายด่วนกรมชลประทาน

#กรมชลประทาน #จ้างแรงงานปี66

#ช่วยเหลือเกษตรกร #คำไหนคำนั้น

———-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Breaking News

ศธ.ยุบ กศน.เปลี่ยนสถานะเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้เต็มรูปแบบ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

นักธุรกิจใหญ่ ส่งจม.ถึงพิธา ชงสูตรตั้งรัฐบาล 344 เสียง เบรกค่าแรง 450 บาท

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมอุทยานฯ ขอขึ้นเงินเดือนผู้พิทักษ์ป่าจาก 9,000 เป็น 11,000 บาท

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์