Connect with us

Breaking News

แพงรับหน้าร้อน!! มะนาวพุ่งลูกละ 10 บ. พริก กก.ละ 250.บ. พาณิชย์คาดจะปรับลงใน 1-2 เดือน

Published

on

วันที่ 21 มี.ค. 65 ที่ตลาดทรัพย์สินพลาซ่า เขตเทศบาลนครสงขลาอ.เมือง จ.สงขลา ที่แผงขายผักในตลาดฯ มีการปรับราคามะนาวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมะนาวแป้นรำไพ ซึ่งเป็นมะนาวเกรดที่ดีทีสุด มีลักษณะเปลือกบาง น้ำดี กลิ่นหอม ขนาดเบอร์ 3 ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 150 บาท เบอร์ใหญ่ 15-16 ลูก ตกราคาลูกละ 10 บาท

ส่วนสาเหตุที่มีการปรับราคาขึ้น เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง มะนาวออกผลผลิตมาน้อยทำให้ราคาปรับขึ้นเป็นรายวันสำหรับมะนาว จะมีการปรับราคาขึ้นแบบนี้ทุกปี ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน

ในขณะเดียวกันนอกจากมะนาวจะแพงแล้ว พริกขี้หนู พริกบ้านหรือพริกเหลือง ก็ยังมีการปรับราคาขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 250 บาทจากเดิม 150 บาท ส่วนสาเหตุที่พริกแพงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศร้อนในหลายพื้นที่

โดยเฉพาะในหลายจังหวัดของภาคกลาง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพริกทำให้ผลผลิตที่ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เกษตรกรปลูกพริกไม่ได้ผล ได้ผลผลิตพริกน้อยไม่พอขาย พริกส่วนใหญ่ที่สั่งเข้ามามาจากจังหวัดราชบุรีทั้งหมด เนื่องจากในจังหวัดสงขลาไม่มี และอาจจะมีราคาสูงขึ้นไปอีกหากผลผลิตพริกออกมาน้อยรวมทั้งมะนาวด้วยที่มีการปรับราคาเป็นรายวัน ที่ตลาดทรัพย์สินพลาซ่าสงขลา

นางประภา จินดา แม่ค้าขายผักในตลาดทรัพย์สินพลาซ่าสงขลา เปิดเผยว่า มะนาวกิโลกรัมละ 150 บาท ตกราคาลูกละ 10 บาท เป็นมะนาวที่มาจากภาคกลาง ตอนนี้มะนาวช่วงนี้มันน้อย เพราะไม่ใช่ฤดูของมัน สาเหตุที่มะนาวแพงเนื่องจากผลผลิตมะนาวออกมาน้อย ทำให้มะนาวต้องมีการปรับขึ้นราคาตามสถานการณ์ ในส่วนของที่มีการสั่งมะนาวเข้ามาวันละ 60 กิโลกรัม เพื่อให้พอขายในวันหนึ่งๆ

นอกจากมะนาวที่แพงแล้ว ยังมีพริกขี้หนูหรือพริกบ้านรอบสองนี้มากิโลกรัมละ 250 บาทจากเดิม 150 บาทโดยพริกขี้หนูจะขึ้นราคาเรื่อยๆ สวนมะนาวมีการปรับราคาขึ้นเป็นรายวันทุกวันช่วงนี้มี 2 อย่างที่แพงอยู่คือพริกกับมะนาว

ด้าน นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้กล่าวถึงปัญหา มะนาวแพง ว่า จะเป็นแค่ช่วง มึ.ค. – เม.ย. ซึ่งเป็นผลผลิตนอกฤดู คาดว่า พ.ค. ผลผลิตมะนาวฤดูใหม่จะทยอยออก จะทำให้ราคาปรับลดลง

ส่วนพริกขี้หนูราคาแพง เป็นเพราะอากาศร้อนเช่นกัน ผลผลิตเลยน้อย ซึ่งคาดว่าเม.ย. ฤดูใหม่จะทยอยออก จะทำให้ราคาปรับลดลง

ที่มา CH3Thailandnews

Breaking News

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 28 อัตรา (บรรจุทั่วประเทศ)

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน (ทั่วประเทศ)  620 อัตรา 

Published

on

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2566 จำนวน 620 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (การขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า วิเคราะห์วงเงินกู้ ตรวจสอบและจัดทำหลักประกันเงินกู้ การจำนอง การไถ่ถอน-จำนอง และนิติกรรมอื่นๆ) ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการหนี้
ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้ จัดทำสัญญาการรับใช้หนี้ รวบรวม และจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดชั้นลูกหนี้) ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาลูกค้า และนโยบายรัฐตามที่ได้รับ
มอบหมาย ติดตาม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อทุจริต ของสถาบันเกษตรกร รายงานผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ
 จำนวนความต้องการประมาณ 620 อัตรา โดยเป็นประมาณการความต้องการ 2 ปี ในภาพรวมของธนาคารซึ่งอัตราว่างของแต่ละภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับรอบการบรรจุพนักงานใหม่ของธนาคาร แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค
ประกอบด้วย
1. ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร)
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
3. ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
4. ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช
ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)
2 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่31 พฤษภาคม 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยปริญญาบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) เท่านั้น ธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของ สำนักงาน ก.พ. (http://accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
3 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถือว่า เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” ระบุประเภท “บุคคลภายนอก”) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2566 (ยกเว้นวันสุดท้ายปิดรับสมัครภายใน เวลา 16.30 น.)

Continue Reading

Breaking News

ศธ.ยุบ กศน.เปลี่ยนสถานะเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้เต็มรูปแบบ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์