Connect with us

Breaking News

เริ่มแล้ว!! กรมชลฯ จ้างแรงงานชลประทานปี 66 ตั้งเป้า 8.6 หมื่นคน

Published

on

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายการช่วยเหลือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ และโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เพื่อเสริมสร้างรายได้ทดแทนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ

โดยในปี 2566 นี้ มีแผนจัดจ้างแรงงานทั้งสิ้น 86,000 คน วงเงินงบประมาณ 5,336 ล้านบาท ระยะเวลาการจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 3 – 10 เดือน วงเงินจ้างแรงงานจะอยู่ที่ประมาณ 26,100 – 87,000 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ้าง/คน) ปัจจุบัน กรมชลฯ ได้เริ่มจ้างแรงงานแล้ว 3,459 คน โดยจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ 653 คน จังหวัดเชียงใหม่ 523 คน และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 328 คน

หากเกษตรกรหรือประชาชนท่านใดที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460

Breaking News

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 273 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ครม.เคาะแล้ว ค่าจ้างตามมาตรฐานกลุ่มอาชีพ 17 สาขา สูงสุดรับวันละ 715 บาท

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 55 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์