Connect with us

Breaking News

รถไฟทางคู่สายใหม่ บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม

Published

on

รถไฟทางคู่สายใหม่ บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม การรถไฟประกาศ ร่าง TOR เตรียมประมูล ปี 64 คนใน 6 จังหวัด พร้อมมั้ย!!!!

โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ได้ประกาศ ร่าง TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็น บนหน้าเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของการรถไฟแล้ว แบ่งเป็น 2 สัญญา คือ

สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก มูลค่า 27,123 ล้านบาทรายละเอียดตามลิ้งค์นี้ http://procurement.railway.co.th/auc…/tor/detailtor.asp…

สัญญาที่ 2 ช่วงหนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3 มูลค่า 28,333 ล้านบาทรายละเอียดตามลิ้งค์นี้ http://procurement.railway.co.th/auc…/tor/detailtor.asp…

มูลค่ารวม 55,453 ล้านบาทซึ่งหลังจากนี้ถ้าไม่ติดปัญหาอะไรก็น่าจะเปิดประมูลได้ประมาณกลางปี 64 และพรฏ. เวนคืนก็น่าจะมาช่วงต้นปี 64 เช่นกันครับ

รูปแบบสถานี แบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ

– สถานีขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นสถานีระดับจังหวัด มีทั้งหมด 4 สถานี ได้แก่ สถานีมหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร และนครพนม การออกแบบจะให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ในท้องถิ่น เช่นการตกแต่งเอาศิลปะในพื้นที่มาใส่ (แต่จริงๆผมว่าทำได้ดีกว่านี้ครับ แบบสายระยอง-ตราด)ขนาดย่านสถานีขนาดใหญ่ ในการเวนคืน ขนาด 180X1000 เมตร ซึ่งยังไม่รวมลานเก็บคอนเทนเนอร์ที่บางสถานีมีด้วย

– สถานีขนาดกลาง มีทั้งหมด 5 สถานี ได้แก่ สถานีบรบือ, โพนทอง, เลิงนกทา, ธาตุพนม และสะพานมิตรภาพ 3 เป็นสถานีสำหรับอำเภอขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารมาก ขนาดย่านสถานีขนาดกลาง ในการเวนคืน ขนาด 150X700 เมตร

– สถานีขนาดเล็ก มีทั้งหมด 9 สถานี ได้แก่สถานีภูเหล็ก, กุดรัง, เชียงขวัญ, โพธิ์ชัย, หนองพอก, นิคมคำสร้อย, สะพานมิตรภาพ 2, หว้านใหญ่, เรณูนคร เป็นสถานีที่มีปริมาณผู้โดยสารน้อย และเป็นอำเภอหรือเมืองขนาดเล็ก ขนาดย่านสถานีขนาดเล็ก ในการเวนคืน ขนาด 130X500 เมตร

– ป้ายหยุดรถไฟ มีทั้งหมด 12 ป้าย ได้แก่ นาโพธิ์, หนองโน, เขวา, ศรีสมเด็จ, สีแก้ว, เมยวดี, โคกสว่าง, ห้องแซง, บ้านป่งแดง, บ้านดานคำ, นาถ่อน และบ้านกลาง

เป็นแค่ชานชลา ไม่มีตัวอาคารสถานีขายตั๋ว มีผู้โดยสารน้อย รองรับแค่รถไฟท้องถิ่น ขนาดพื้นที่ป้ายหยุดรถไฟ ในการเวนคืน ขนาด 100X300 เมตร

แนวเส้นทางโครงการ และตำแหน่งสถานี

1. ชุมทางบ้านหนองแวงไร่ – สถานีขนาดเล็ก ที่ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น- ที่ กม. 0 + 300 โดยที่ บ้านหนองแวงไร่ ห่างจากสถานีบ้านไผ่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 3 กิโลเมตร

2. สถานีภูเหล็ก – สถานีขนาดเล็ก ที่ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น – ที่ กม. 10 สร้างลานคอนเทนเนอร์ (CY) พื้นที่ 6000 ตารางเมตร ที่นี่

3. ป้ายหยุดรถไฟนาโพธิ์ ที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัด มหาสารคาม – ที่ กม. 21

4. สถานีกุดรัง – สถานีขนาดเล็ก ที่ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัด มหาสารคาม ที่ กม. 30

5. สถานีบรบือ – สถานีขนาดกลาง ที่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัด มหาสารคาม ที่ กม. 45

6. ป้ายหยุดรถไฟ หนองโน – ที่ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ กม. 59

7. สถานี มหาสารคาม – สถานีขนาดใหญ่ – ที่ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม บริเวณชานเมืองติดทางหลวงท้องถิ่น 2040 ที่ กม. 69พร้อมสร้างลานคอนเทนเนอร์ (CY) พื้นที่ 6000 ตารางเมตรที่นี่

8. ป้ายหยุดรถไฟ เขวา – ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามที่ กม. 78

9. ป้ายหยุดรถไฟศรีสมเด็จ – ที่ ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัด ร้อยเอ็ด – กม. 85 ลดชั้นจากสถานี ศรีสมเด็จ

10. ป้ายหยุดรถไฟสีแก้ว – ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด ที่ กม. 93

11. สถานีร้อยเอ็ด – สถานีขนาดใหญ่ ที่ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัด ร้อยเอ็ด อยู่ตรงแถวถนนวงแหวน ตัดกะถนน ไปจังหาร ที่ กม. 104 สร้างลานคอนเทนเนอร์ (CY) พื้นที่ 25000 ตารางเมตร ที่นี่ เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร เช่นข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง น้ำตาลที่นี่

12. สถานีเชียงขวัญ – สถานีขนาดเล็ก ที่ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัด ร้อยเอ็ด กม. 117

13. สถานีโพธิ์ชัย – สถานีขนาดเล็ก ที่ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด กม. 128

14. สถานีโพนทอง – สถานีขนาดกลาง ที่ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กม. 150 – สร้างลานคอนเทนเนอร์ (CY) พื้นที่ 6000 ตารางเมตร ที่นี่

15. ป้ายหยุดรถไฟเมยวดี – ที่ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กม. 159

16. สถานีหนองพอก – สถานีขนาดเล็ก ที่ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กม. 175

17. ป้ายหยุดรถไฟโคกสว่าง – ที่ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กม. 183

18. สถานีรถไฟห้องแซง – สถานีขนาดเล็ก ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กม. 197

19. สถานีเลิงนกทา – สถานีขนาดกลาง ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ห่างจากศาลาว่าการอำเภอเลิงนกทา 6 กิโลเมตร ใกล้ทางหลวง 212 (ถนนชยางกูร) – ไปอำนาจเจริญได้ที่นี่ กม. 209

20. สถานีนิคมคำสร้อย- สถานีขนาดเล็ก ที่ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ที่ กม. 223

21. ป้ายหยุดไฟบ้านป่งแดง ที่ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ที่ กม. 228

22. สถานีมุกดาหาร – สถานีขนาดใหญ่ ที่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กม. 247

23. ป้ายหยุดรถไฟบ้านดานคำ ที่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ที่ กม. 250

24. สถานีสะพานมิตรภาพ 2 – สถานีขนาดเล็ก ที่ ตำบลบางไทรใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ที่ กม. 255 – สร้างลานคอนเทนเนอร์(CY) พื้นที่ 15000 ตารางเมตร ที่นี่

25. สถานีหว้านใหญ่ – สถานีขนาดเล็ก ที่ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร กม. 267

26. สถานีธาตุพนม – สถานีขนาดกลาง ที่ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กม. 291

27. สถานีเรณูนคร – สถานีขนาดเล็ก ที่ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม กม. 304

28. ป้ายหยุดไฟรถนาถ่อน – ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กม. 315

29. ป้ายหยุดรถไฟบ้านกลาง – ตำบลบ้านกลาง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กม. 320

30. สถานีนครพนม – สถานีขนาดใหญ่ ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครพนมไป 4 กิโลเมตร กม. 343

31. สถานีสะพานมิตรภาพ 3 สถานีขนาดเล็ก เป็น ที่ทำการรับส่งสินค้าเชิงสะพานมิตรภาพ ณ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ใกล้ตีนสะพานมิตรภาพ กม. 354- สร้างลานคอนเทนเนอร์ พื้นที่ 15000 ตารางเมตร

ข้อมูจาก โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand Infrastructure,การรถไฟแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ
Advertisement

Breaking News

มท.1 ลงนามคำสั่งตั้ง “คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล”

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

รมช.สธ. ผลักดันผลิตแพทย์อีก 2.5 หมื่นคน กระจายลง รพ.สต.แห่งละ 3 คน

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา

Published

on

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2023 katipnews.com กระติบนิวส์ best counter