Connect with us

Breaking News

รถไฟทางคู่สายใหม่ บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม

Published

on

รถไฟทางคู่สายใหม่ บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม การรถไฟประกาศ ร่าง TOR เตรียมประมูล ปี 64 คนใน 6 จังหวัด พร้อมมั้ย!!!!

โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ได้ประกาศ ร่าง TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็น บนหน้าเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง ของการรถไฟแล้ว แบ่งเป็น 2 สัญญา คือ

สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก มูลค่า 27,123 ล้านบาทรายละเอียดตามลิ้งค์นี้ http://procurement.railway.co.th/auc…/tor/detailtor.asp…

สัญญาที่ 2 ช่วงหนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3 มูลค่า 28,333 ล้านบาทรายละเอียดตามลิ้งค์นี้ http://procurement.railway.co.th/auc…/tor/detailtor.asp…

มูลค่ารวม 55,453 ล้านบาทซึ่งหลังจากนี้ถ้าไม่ติดปัญหาอะไรก็น่าจะเปิดประมูลได้ประมาณกลางปี 64 และพรฏ. เวนคืนก็น่าจะมาช่วงต้นปี 64 เช่นกันครับ

รูปแบบสถานี แบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ

– สถานีขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นสถานีระดับจังหวัด มีทั้งหมด 4 สถานี ได้แก่ สถานีมหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร และนครพนม การออกแบบจะให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ในท้องถิ่น เช่นการตกแต่งเอาศิลปะในพื้นที่มาใส่ (แต่จริงๆผมว่าทำได้ดีกว่านี้ครับ แบบสายระยอง-ตราด)ขนาดย่านสถานีขนาดใหญ่ ในการเวนคืน ขนาด 180X1000 เมตร ซึ่งยังไม่รวมลานเก็บคอนเทนเนอร์ที่บางสถานีมีด้วย

– สถานีขนาดกลาง มีทั้งหมด 5 สถานี ได้แก่ สถานีบรบือ, โพนทอง, เลิงนกทา, ธาตุพนม และสะพานมิตรภาพ 3 เป็นสถานีสำหรับอำเภอขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารมาก ขนาดย่านสถานีขนาดกลาง ในการเวนคืน ขนาด 150X700 เมตร

– สถานีขนาดเล็ก มีทั้งหมด 9 สถานี ได้แก่สถานีภูเหล็ก, กุดรัง, เชียงขวัญ, โพธิ์ชัย, หนองพอก, นิคมคำสร้อย, สะพานมิตรภาพ 2, หว้านใหญ่, เรณูนคร เป็นสถานีที่มีปริมาณผู้โดยสารน้อย และเป็นอำเภอหรือเมืองขนาดเล็ก ขนาดย่านสถานีขนาดเล็ก ในการเวนคืน ขนาด 130X500 เมตร

– ป้ายหยุดรถไฟ มีทั้งหมด 12 ป้าย ได้แก่ นาโพธิ์, หนองโน, เขวา, ศรีสมเด็จ, สีแก้ว, เมยวดี, โคกสว่าง, ห้องแซง, บ้านป่งแดง, บ้านดานคำ, นาถ่อน และบ้านกลาง

เป็นแค่ชานชลา ไม่มีตัวอาคารสถานีขายตั๋ว มีผู้โดยสารน้อย รองรับแค่รถไฟท้องถิ่น ขนาดพื้นที่ป้ายหยุดรถไฟ ในการเวนคืน ขนาด 100X300 เมตร

แนวเส้นทางโครงการ และตำแหน่งสถานี

1. ชุมทางบ้านหนองแวงไร่ – สถานีขนาดเล็ก ที่ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น- ที่ กม. 0 + 300 โดยที่ บ้านหนองแวงไร่ ห่างจากสถานีบ้านไผ่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 3 กิโลเมตร

2. สถานีภูเหล็ก – สถานีขนาดเล็ก ที่ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น – ที่ กม. 10 สร้างลานคอนเทนเนอร์ (CY) พื้นที่ 6000 ตารางเมตร ที่นี่

3. ป้ายหยุดรถไฟนาโพธิ์ ที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัด มหาสารคาม – ที่ กม. 21

4. สถานีกุดรัง – สถานีขนาดเล็ก ที่ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัด มหาสารคาม ที่ กม. 30

5. สถานีบรบือ – สถานีขนาดกลาง ที่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัด มหาสารคาม ที่ กม. 45

6. ป้ายหยุดรถไฟ หนองโน – ที่ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ กม. 59

7. สถานี มหาสารคาม – สถานีขนาดใหญ่ – ที่ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม บริเวณชานเมืองติดทางหลวงท้องถิ่น 2040 ที่ กม. 69พร้อมสร้างลานคอนเทนเนอร์ (CY) พื้นที่ 6000 ตารางเมตรที่นี่

8. ป้ายหยุดรถไฟ เขวา – ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามที่ กม. 78

9. ป้ายหยุดรถไฟศรีสมเด็จ – ที่ ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัด ร้อยเอ็ด – กม. 85 ลดชั้นจากสถานี ศรีสมเด็จ

10. ป้ายหยุดรถไฟสีแก้ว – ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด ที่ กม. 93

11. สถานีร้อยเอ็ด – สถานีขนาดใหญ่ ที่ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัด ร้อยเอ็ด อยู่ตรงแถวถนนวงแหวน ตัดกะถนน ไปจังหาร ที่ กม. 104 สร้างลานคอนเทนเนอร์ (CY) พื้นที่ 25000 ตารางเมตร ที่นี่ เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร เช่นข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว มันสำปะหลัง น้ำตาลที่นี่

12. สถานีเชียงขวัญ – สถานีขนาดเล็ก ที่ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัด ร้อยเอ็ด กม. 117

13. สถานีโพธิ์ชัย – สถานีขนาดเล็ก ที่ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด กม. 128

14. สถานีโพนทอง – สถานีขนาดกลาง ที่ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กม. 150 – สร้างลานคอนเทนเนอร์ (CY) พื้นที่ 6000 ตารางเมตร ที่นี่

15. ป้ายหยุดรถไฟเมยวดี – ที่ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กม. 159

16. สถานีหนองพอก – สถานีขนาดเล็ก ที่ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กม. 175

17. ป้ายหยุดรถไฟโคกสว่าง – ที่ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กม. 183

18. สถานีรถไฟห้องแซง – สถานีขนาดเล็ก ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กม. 197

19. สถานีเลิงนกทา – สถานีขนาดกลาง ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ห่างจากศาลาว่าการอำเภอเลิงนกทา 6 กิโลเมตร ใกล้ทางหลวง 212 (ถนนชยางกูร) – ไปอำนาจเจริญได้ที่นี่ กม. 209

20. สถานีนิคมคำสร้อย- สถานีขนาดเล็ก ที่ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ที่ กม. 223

21. ป้ายหยุดไฟบ้านป่งแดง ที่ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ที่ กม. 228

22. สถานีมุกดาหาร – สถานีขนาดใหญ่ ที่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กม. 247

23. ป้ายหยุดรถไฟบ้านดานคำ ที่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ที่ กม. 250

24. สถานีสะพานมิตรภาพ 2 – สถานีขนาดเล็ก ที่ ตำบลบางไทรใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ที่ กม. 255 – สร้างลานคอนเทนเนอร์(CY) พื้นที่ 15000 ตารางเมตร ที่นี่

25. สถานีหว้านใหญ่ – สถานีขนาดเล็ก ที่ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร กม. 267

26. สถานีธาตุพนม – สถานีขนาดกลาง ที่ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กม. 291

27. สถานีเรณูนคร – สถานีขนาดเล็ก ที่ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม กม. 304

28. ป้ายหยุดไฟรถนาถ่อน – ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กม. 315

29. ป้ายหยุดรถไฟบ้านกลาง – ตำบลบ้านกลาง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กม. 320

30. สถานีนครพนม – สถานีขนาดใหญ่ ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครพนมไป 4 กิโลเมตร กม. 343

31. สถานีสะพานมิตรภาพ 3 สถานีขนาดเล็ก เป็น ที่ทำการรับส่งสินค้าเชิงสะพานมิตรภาพ ณ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ใกล้ตีนสะพานมิตรภาพ กม. 354- สร้างลานคอนเทนเนอร์ พื้นที่ 15000 ตารางเมตร

ข้อมูจาก โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand Infrastructure,การรถไฟแห่งประเทศไทย

Advertisement

Breaking News

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน 166 อัตรา

Published

on

กรมที่ดินรับสมัครงาน

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 166 อัตรา รับสมัคร 10–30 มี.ค.66

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์