‘เยียวยาเกษตรกร’ เผยขั้นตอน! เยียวยาโควิด ‘เกษตรกร’ รอบใหม่

กระทรวงเกษตร เร่ง “เยียวยาเกษตรกร” จัดทำแผนงาน เยียวยาโควิดแก่ “เกษตรกร” พร้อมดำเนินการได้ใน 5 วันหลังอนุมัติ

ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการควบคุมและเข้มข้น ซึ่งกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของทุกภาคส่วน เกษตรกร เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้มีการหารือถึงแนวทางดูแลเยียวยาโควิดครั้งนี้ จากการที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีฯ แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมความพร้อมในการเยียวยาเกษตรกร เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการทันทีที่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะเยียวยาอย่างไร โดยความเคลื่อนไหวล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสศก.ในฐานะนายทะเบียน ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนในโครงการเยียวยาเกษตรกรเมื่อปีที่แล้วเกือบ 8 ล้านราย

นอกจากนี้ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังมอบนโยบายให้เกษตรกรรายใหม่และที่ตกหล่นสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วนอีกด้วย

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการเยียวยาเกษตรกร ในกรอบการดำเนินการเยียวยาโควิด แก่ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในปี 2563 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาให้รายละ 15,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเดือนละ5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคมนั้น มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

หลังจากเปิดให้เกษตรกรรายใหม่หรือตกหล่นดำเนินการขึ้นทะเบียนผ่านช่องทางที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว สศก.ในฐานะนายทะเบียนจัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและได้ตรวจสอบแล้ว ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ประกอบไปด้วย

  • เกษตรกรกลุ่มพืช
  • เกษตรกรกลุ่มปศุสัตว์
  • เกษตรกรกลุ่มประมง
  • เกษตรกรกลุ่มหม่อนไหม
  • เกษตรกรกลุ่มชาวไร่อ้อย
  • และเกษตรกรกลุ่มชาวไร่ยาสูบ

โดย 2 กลุ่มหลังขึ้นทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลังตามลำดับโดยส่งทะเบียนเกษตรกรผ่านสศก. ก่อนส่งให้ ธกส. โอนตรงให้เกษตรกร

ในการดำเนินการเยียวยาโควิดให้แก่เกษตรกรครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เก็บฐานข้อมูลเกษตรกรจากการดำเนินการเยียวยาเกษตรกรเมื่องกลางปีที่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งฐานข้อมูลเกษตรกรที่มีอยู่ให้ ธกส. เร่งดำเนินการเรื่องเงินเยียวยา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ครั้งใหม่นี้ได้ภายใน 5 วัน

สำหรับเกษตรกรสามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตนเองได้ที่ http://farmer.doae.go.th/

ข้อมูลข่าวจาก กรุงเทพธุรกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.