กันทรวิชัย ลงพื้นที่ตรวจสอบซุ้มไก่ชนและยาเสพติดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. อำนวยการโดยนายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย สั่งการให้นายเสรี แจ่มศรี ปลัดอำเภอ(หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง) อส. ชรบ. และกำนันตำบลนาสีนวน บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม

ลงพื้นที่ตรวจสอบซุ้มไก่ชนและการแจ้งเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่ตำบลนาสีนวน- ผลการดำเนินงานลงตรวจสอบซุ้มไก่ชน พบวัยรุ่น 4 คน อยู่บริเวณซุ้มไก่ชน จนท.จึงได้แสดงตัวและเข้าไปแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ covid 19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน

พร้อมได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงาน ปปส. ขอตรวจปัสสาวะวัยรุ่นทั้ง 4 คนผลการตรวจปัสสาวะ พบสารเสพติดในร่างกาย (เมทแอมเฟตามีน) ทั้ง 4 คน จึงได้ทำบันทึกนัดหมายเพื่อคัดกรองเข้าสู่ขบวนการบำบัดฟื้นฟูต่อไป

ที่มา : ที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.